Itätuulenkuja Tapiolantien ja Etelätuulentien välillä ylhäältä nähtynä.

Itätuulenkujan itäpään rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Urakan kohteena on Itätuulenkujan itäosassa kadun linjauksen siirto uuden asemakaavan mukaiselle katualueelle sekä kadun siirtoon liittyvät vesihuolto-, johtosiirto- ja pohjavahvistustyöt.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Rakennushankkeessa rakennetaan Itätuulenkujan itäosa uuden asemakaavan mukaisesti siirtyneelle katualueelle sekä tehdään johtosiirrot tulevan tontin rakentamisen tieltä.

Ennallaan säilyvä katuosuus ulottuu Tuulimäestä itään n. 130 metrin matkalta. Johtosiirtojen jälkeen katu ennallistetaan. 

Uusi katuosuus, ennallistettavan osuuden ja Tapiolantien välillä, rakennetaan kokonaan uudelleen tilapäiseen asfalttikerrokseen asti. Rakentaminen edellyttää maan vahvistamista stabiloimalla. Uudelle katuosuudelle asennetaan vesijohto, hulevesiviemäri ja jätevesiviemäri, suojaputkitukset sähkö- ja telekaapeleille sekä kaukolämmölle. Kaukolämpöjohtojen rakentamisen vuoksi työalue ulottuu myös puiston puolelle, jossa joudutaan jonkin verran kaatamaan puita. Katu asfaltoidaan pohja-asfaltille, asennetaan betoniset tilapäiset reunatuet sekä katuvalaisinpylväät valaisimineen. Kiveykset, vihertyöt ja muut viimeistelyt tehdään tulevissa urakoissa.

Rakennustöiden aikana on tilapäisiä liikennejärjestelyjä.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: toukokuu 2023- lokakuu 2023

Päätoteuttaja: KMS Palvelu Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Osmo Tiililä