Hulevesilinjojen rakentaminen Kalastajantielle ja Suomenlahdentielle

Kadut ja liikenneMatinkylä

Urakan kohteena on vesihuollon rakentaminen ja rakennekerrosten uusiminen Kalastajantien ja Suomenlahdentien risteysalueen tienoilla.

Hankekuvaus

Kalastajantien ja Suomenlahdentien kulmauksessa sijaitsevan ns. ELMO-korttelin rakentamisen vuoksi on korttelin alueella sijaitsevat putket siirrettävä katualueelle. Urakassa rakennetaan hulevesiviemäriä noin 120 metrin pituudelta Kalastajantiellä ja Suomenlahdentiellä.  Hulevesiviemäreiden rakentaminen edellyttää pontitusta sekä mahdollisesti louhintaa. Hulevesiviemäreiden rakentamisen yhteydessä uusitaan katujen rakennekerrokset. 

Rakentamisen vuoksi poistettavat puut ja pensaat, kiveykset sekä muut rakenteet rakennetaan ennalleen. Nurmialueille kylvetään nurmikkoa.

Rakentamisen aikana tulee olemaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: toukokuu 2022- elokuu 2023

Päätoteuttaja: Uudenmaan Infrapalvelut Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Markus Juusola