Vanttilan pientaloalue ja Espoon keskuspuiston reunaa. Kuvan keskellä kulkee Nissinmäentie, jonka varrella kaavamuutosalue sijaitsee.
Viistoilmakuva suunnittelualueestaKuva: Espoon kaupunki

Hepmortinrinne

AsemakaavoitusKauklahti

Alueelle suunnitellaan uusia pientaloja sekä yleisen pysäköinnin alue. Alue sijaitsee Vanttilassa Nissinmäentien varrella. Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevalle pientaloalueelle kolme uutta pientalotonttia. Lisäksi kaavoituksella parannetaan alueen liikennejärjestelyitä ja sallitaan ajo kahdelle tontille lähivirkistysalueen kautta.Kaava on tullut voimaan 29.9.2021​. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.

Kaavan nimi

Hepmortinrinne

Aluenumero

520802

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Sonja Sahlsten

arkkitehti, asemakaavoitus040 639 3084Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi