Näkymä korttelin 31086:n ja Hannusrannanpolku-raitin suuntaan. Etualalla Raitsu-aukio ja kivijalkapäiväkoti. Sivuilla pysäköintilaitokset
Näkymäkuva Hannusranta-kadulta Kuva: Inaro Oy

Hannusjärven itäpuolen täydennysrakentamisen asemakaavoitus

AsemakaavoitusEspoonlahti

Hannusrannasta suunnitellaan tiivistä kaupunkimaista asuinaluetta, jossa on vahva luontoyhteys. Hannusjärven ja uusien rakennusten väliin jätetään luonnontilainen rantapuisto. Rakennusten mittakaava vaihtelee 2-12-kerroksen välillä. Kaitaantien puoleiselle osalle sijoitetaan kivijalkapalveluita täydentämään Hannusrannan, Kaitaan metrokeskuksen ja Iivisniemen palvelutarjontaa. Alueen kokonaiskerrosalaksi muodostuu noin 70 000 k-m2. Valtuusto on hyväksynyt kaavan 13.6.2022.​

Kaavan nimi

Hannusranta

Aluenumero

441416

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Patrik Otranen

arkkitehti, asemakaavoitus043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi