Näkymä korttelin 31086:n ja Hannusrannanpolku-raitin suuntaan. Etualalla Raitsu-aukio ja kivijalkapäiväkoti. Sivuilla pysäköintilaitokset
Näkymäkuva Hannusranta-kadulta Kuva: Inaro Oy

Hannusjärven itäpuolen täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusEspoonlahti

Hannusrannasta suunnitellaan tiivistä kaupunkimaista asuinaluetta, jossa on vahva luontoyhteys. Hannusjärven ja uusien rakennusten väliin jätetään luonnontilainen rantapuisto. Rakennusten mittakaava vaihtelee 2-12-kerroksen välillä. Kaitaantien puoleiselle osalle sijoitetaan kivijalkapalveluita täydentämään Hannusrannan, Kaitaan metrokeskuksen ja Iivisniemen palvelutarjontaa. Alueen kokonaiskerrosalaksi muodostuu noin 74 000 k-m2. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 25.8.2021.

Kaavan nimi

Hannusranta

Aluenumero

441416

Sijainti

Kaitaantien pohjois- ja Hannusjärven itäpuoli

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Patrik Otranen

arkkitehti, asemakaavoitus, Espoolahden alue043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi