Kuvassa on näkymä Haltijatontunpuistoon Merituulentien ja Nuttukujan risteyksestä katsottuna.
Haltijatontunpuisto, Merituulentien ja Nuttukujan risteys, Google Maps kuvakaappaus.

Haltijatontunpuiston rakentaminen ja Nuttukujan viimeistelyt

Kadut ja liikenneTapiola

Urakassa rakennetaan Haltijatontunpuisto ja viimeistellään Nuttukuja.

Hankekuvaus

Haltijatontunpuistoon rakennetaan puistoraitti, tulvavalli puiston pohjoisosaan, tulvapainanteita sekä tulvatasanteita Nässelkärrinojan varteen. Nuttukuja viimeistellään valmiiksi sekä levennetään nykyistä Merituulentien varren jalankulku- ja pyörätietä väylää.

Haltijatontunpuistossa poistetaan pintamaita rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Maapohjaa vahvistetaan puistoraitin kohdalla stabiloimalla. Nykyinen puiston läpi kulkeva, Merituulentien suuntainen puistopolku levennetään 3 metriseksi. Uusi 1,5 metriä leveä metsäpolku rakennetaan puiston länsiosaan. Nässelkärrinojan uomaa siirretään hieman etelämmäksi puiston keskivaiheilla puistoraitin rakentamiseksi. Ojan ylittävä puusilta tukimuureineen puretaan. Ojan pengertä tuetaan asentamalla teräsponttiseinää n. 50 metrin matkalle. Puistoon rakennettavat hulevesipainanteet ja Nässelkärrinojan rakennettavat tulvalevennykset auttavat tulvavesien hallinnassa. Uomaan asennetaan puurunkoja ja luonnonkivistä rakennettuja kynnyksiä hidastamaan veden virtausta.

Nässelkärrinojan ylittävä osuus nykyisestä kaukolämpöjohdosta puretaan. Puretun kaukolämpöjohdon tilalle asennetaan uusi kaukolämpöjohto. Valaistusta uusitaan sekä asennetaan kaapelin suojaputkea kilometrin verran.

Merituulentien pohjoispuolista jalankulku- ja polkupyörätietä levennetään siten että jalankulkijoille on 2 metriä ja pyöräliikenteelle 3 metriä leveät kaistat. Nuttukuja on rakennettu aiemmassa urakassa lukuun ottamatta pintarakenteita ja istutuksia. Nuttukujalla asennetaan betoni- ja luonnonkiveyksiä välikaistoille sekä pysäköintitaskuihin. Ajorata ja jalkakäytävä asfaltoidaan. Katualueelle istutetaan muutama lehtipuu sekä koivuangervo -pensasryhmä. Puistoon istutetaan puita ja pensaita. Niittyä kylvetään useampia niittyalueita ja hieman myös nurmikkoa.

Työt tehdään pääosin puistoalueella. Katualueilla tehtävät työt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyitä. Rakennustöissä huomioidaan liito-oravan ydinalueiden ja elinympäristön säilyminen.

Lisätietoja löytyy Suunnittelun nettisivulta Haltijatontunpuisto.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika:

 toukokuu 2023- joulukuu 2024

Päätoteuttaja:

Tieluiska Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Markus Juusola