Gräsanportti- ja Gräsansiimes- katujen rakentaminen

Kadut ja liikenneMatinkylä

Urakassa rakennetaan Gräsanportti- ja Gräsansiimes- kadut ja kevyen liikenteen väylät uudelleen ja uudistetaan vesihuoltoa. Työkohde sijaitsee Kuitinmäentien, Gräsantörmän ja Piispankulman rajaamalla alueella. Katuja ei rakenneta tässä vaiheessa valmiiksi. Pintarakenteet ja viimeistelytyöt tehdään talojen valmistuttua.

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan Gräsanportin katuosuus ja pohjoispään jalankulku- ja pyörätie sekä kevyen liikenteen tie, Gräsansiimes, jolla on tonteille ajo sallittu.  Aiemmin rakennettua vesijohtoa, jätevesiviemäriä ja sadeviemäreitä uudistetaan osittain sekä rakennetaan uutta. Sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapeleita varten asennetaan suojaputkituksia. Kaapelikaivantojen teko vaatii louhintaa paikoittain. Katujen ja  jalankulku- ja pyöräteiden rakennekerrokset uudistetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Työalueeseen kuluu myös risteävien ja liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Nykyinen katuvalaistus pylväineen ja jalustoineen puretaan sekä asennetaan uudet. Kivettyjen alueiden betonikiviä eikä reunakiviä asenneta. Myöskään puuistutuksia ja nurmikylvöjä ei toteuta tässä rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa.  Kadut ja kevyen liikenteen reitit asfaltoidaan. Urakka-alue rakennetaan loppuun talojen valmistuttua.

Ajankohtaista

Työt aloitetaan lokakuun alussa kasvillisuuden raivauksella töiden toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Säilytettävät puut suojataan.  Seuraavaksi puretaan olemassa olevia rakenteita ennen kaivuutöiden aloittamista. Työt aloitetaan Gräsanportin itäpäästä.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika:

lokakuu 2022 - joulukuu 2021

Päätoteuttaja:

Peab Asfalt Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Markku Virtanen

Yhteystiedot

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu 09 816 25100