Finnoonsataman veneitä laiturissa. Etualalla meri ja lokkiluoto, taustalla voimalaitoksen piiput.
Maisemakuva Finnoonsatamasta.Kuva: Espoon kaupunki

Finnoonsataman osayleiskaava

YleiskaavoitusEspoonlahti

Finnoonsataman osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Finnoon eteläosissa sisältäen Finnoonsataman alueen, Pirisaaren ja Ryssjeholmenin saaren. Finnoonsataman osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalueelle ja mahdollisille yleiskaavan muutoksille. Osayleiskaavalla mahdollistetaan kaupunkimaisen ranta-asumisen kehittäminen julkisine kaupunkitiloineen ja satamineen.

Kaavan nimi

Finnoonsataman osayleiskaava

Aluenumero

840500

Kaavatyyppi

Osayleiskaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Taustatietoa

Finnoon alueen osayleiskaavoituksen keskeisenä lähtökohtana on toiminut valtuuston päätös Espoon jätevedenpuhdistamon siirtämisestä Suomenojalta Blominmäkeen. Yleis- ja asemakaavaa on tarkoitus suunnitella rinnakkain ja suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 119 hehtaaria. Kaupunki omistaa suuren osan alueesta. Ryssjeholmenin saari on yksityisessä omistuksessa. Finnoon alueen yleiskaavoitus on valmisteltu kahdessa osassa, ja Finnoon pohjoisten osien yleiskaava (Finnoon osayleiskaava) on tullut voimaan vuonna 2018. Eteläinen osa on nimetty Finnoonsataman osayleiskaavaksi. 

 

Mirva Talusen

yleiskaavasuunnittelija , Suur-Matinkylä ja Suur-Espoonlahti040 509 5892Tekniikantie 15, Otaniemi