Finnoon vesihuoltolinjan ja Finnoontorinportti sijainti opaskartalla

Finnoon vesihuoltolinjan ja Finnoontorinportin alikulkukäytävän rakentaminen

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Urakassa rakennetaan vesihuoltolinjoja Finnoonsillan ja Kaitaantien risteyksen luoteispuolella. Lisäksi rakennetaan Kaitaantien pohjoisreunan jalankulku- ja pyörätie, Finnoonsillan länsipuolen jalkakäytävä sekä alikulkuun etelän suunnasta johtava raitti ja pohjoisen suunnasta alikulkuun vievä katettu porraskäytävä. Finnoonsillan itäpuolelle rakennetaan alikulkukäytävään vievä raitti, porraskäytävä ja katos sekä väliaikainen silta. Kaitaantien jätevesiviemärin painuman korjaus kuuluu myös urakkaan.

Hankkeen kuvaus

Urakan kohteena on Finnoonkallio -kadun, Hannuksenkujan, Jerikonpolun ja Peijinkujan välisten vesijohdon, jätevesiviemärin ja sadevesiviemärin sekä katujen rakenteiden rakentaminen.  Sähkö- ja telekaapeleille sekä kaukolämpöjohdoille asennetaan suojaputket. Jerinkonpolku sijoittuu vielä rakentamattomalle metsikköalueelle ja Jerikonpolusta rakennetaan tässä urakassa n. 30 m pituinen osuus liikennöitäväksi kaduksi. Katujen rakentaminen edellyttää maapohjan vahvistamista mm. teräsbetonipaalutuksella ja paalulaattojen asentamisella. Näillä rakenteilla tuetaan kadun perustuksia ja ehkäistään painumia.

Finnoonkallion, Hannuksenkujan, Jerikonpolun, Peijinkujan ajoradat päällystetään pohja-asfaltilla. Jalankulku- ja pyörätiet jäävät kivituhkapintaisiksi. Myöskään kiveyksiä ja istutuksia ei toteuteta tässä urakassa. Kadut viimeistellään talojen valmistuttua.

Jätevesiviemärin painauma Peijinkujan ja Meritien välillä korjataan rakentamalla uusi linja.  Uuden jätevesilinjan kohdalle tehdään lisäpaalutus ja valetaan laatta. Katualue ennallistetaan.

Finnoontorinportti on Finnoonsillan eteläpäässä sijaitseva metroasemalle ja tulevalle kauppakeskukselle johtava aiemmassa urakassa rakennettu alikulkukäytävä.  Nyt rakennetaan Finnoonsillan länsipuolelle pohjoisen suunnasta alikulkukäytävään vievät portaat ja porraskatos. Etelästä alikulkuun johtava raitti laatoitetaan graniittisilla laatoilla. Alikulun itäpuolelle rakennetaan raitti, porraskäytävä ja katos sekä väliaikainen silta. Myös portaikkojen pintarakenteena on portaan betonivalun päälle asennettava graniittikivilaatoitus. Portaikon yläpäähän rakennetaan väliaikainen silta, joka johtaa Finnoonsilta -kadun jalkakäytävälle. Aikaisemmassa vaiheessa rakennetut sisäänkäyntien väliaikaiset suojakatokset ja suojaseinärakenteet puretaan. Finnoonsillan porraskatosten päälle tulee viherkatto, jossa kasvaa maksaruohoa. Maksaruohokattojen tarkoituksena on viivyttää hulevettä ja lisätä viihtyisyyttä. 

Lisäksi rakennetaan Kaitaantien pohjoisreunan jalankulku- ja pyörätie sekä väliaikainen bussipysäkki. Jalkakäytävän viherkaistat nurmetetaan ja istutetaan joitain puita. Peijinkadun liittymässä rakennetaan suojatiesaareke ja päivitetään jo rakennettuja suojateitä. Finnoonsillan lännen puoleisen jalkakäytävän ja väliaikaisten bussipysäkkien rakentaminen kadun molemmin puolin kuuluvat urakkaan.  Suomenlahdentielle asennetaan pysäkkikatokset nykyisille pysäkeille.

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: marraskuu 2021- marraskuu 2022

Päätoteuttaja: Kreate Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Pasi Severinkangas