Havainnekuvassa rakennusten mahdollisia sijainteja.
Havainnekuva suunnittelualueelta.Kuva: Espoon kaupunki

Bergön osayleiskaava

YleiskaavoitusEspoonlahti

Bergön osayleiskaavan suunnittelualueena on Bergö. Osayleiskaavalla mahdollistetaan Bergön alueen lisärakentaminen pääosin ympärivuotista asumista varten. Tavoitteena on, että osayleiskaava toimii rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Kaavan nimi

Bergö osayleiskaava

Aluenumero

450300

Kaavatyyppi

Osayleiskaava

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Taustatietoa

Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallio osayleiskaava jakautui luonnosvaiheen jälkeen kahteen osaan. Länsiosasta tuli Bergö ja itäosasta tuli Stora Bodö - Lilla Bodö (450400). Bergön osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2019, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi 10.9.2020 Espoon kaupunginvaltuuston 18.3.2019 tekemän päätöksen Bergön osayleiskaavan hyväksymisestä. 
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Espoon kaupungille valituslupaa.

 

 

 

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus050 553 6171Tekniikantie 15, Otaniemi

Matias Kallio

kaavoitusinsinööri, asemakaavoitus043 825 4590Tekniikantie 15, Otaniemi

Juhani Lehikoinen

liikenneinsinööri, yleiskaavan liikennesuunnittelu046 877 3669Tekniikantie 15, Otaniemi