1900-luvun alussa valmistunut kartanorakennus.
Kuva suojellusta Åminnen kartanon päärakennuksestaKuva: Espoon kaupunki

Åminnen kartanon asemakaavoitus

AsemakaavoitusKauklahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kurttilassa sijaitsevan Åminnen kartanon käyttötarkoituksen muuttaminen. Tällä hetkellä kartanon kortteli on osoitettu yleisten palveluiden käyttöön. Nyt ehdotetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Lisäksi alueelle osoitetaan uusia erillispientalotontteja. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan 8.6.2022. Kaava on tullut voimaan 17.8.2022. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.​

Kaavan nimi

Åminnen kartano

Aluenumero

521402

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Tällä hetkellä kartanorakennus on tyhjillään eikä kaupungilla ole sille käyttöä.  Åminnen kartanon päärakennus ja pihapiirissä oleva autotallirakennus säilyvät suojeltuina rakennuksina. Kaavamuutosalueeseen kuului myös Uraali-niminen kasarmirakennus lähiympäristöineen. Rakennus purettiin keväällä 2021. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uusien pientalojen rakentaminen sen tilalle.

Yhteyshenkilöt

Sonja Sahlsten

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6393084Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus+358 46 8773742Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 43 8251176Tekniikantie 15, Otaniemi