1900-luvun alussa valmistunut kartanorakennus.
Kuva suojellusta Åminnen kartanon päärakennuksestaKuva: City of Espoo
Vaikuta 7.3.-5.4.2022

Åminnen kartanon asemakaavoitus

AsemakaavoitusKauklahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kurttilassa sijaitsevan Åminnen kartanon käyttötarkoituksen muuttaminen. Tällä hetkellä kartanon kortteli on osoitettu yleisten palveluiden käyttöön. Nyt ehdotetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Lisäksi alueelle osoitetaan uusia erillispientalotontteja. Kaavaehdotus nähtävillä 7.3.–5.4.2022. Tutustu aineistoon kohdassa Ehdotusvaihe. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta vuoden 2022 aikana.

Kaavan nimi

Åminnen kartano

Aluenumero

521402

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Tällä hetkellä kartanorakennus on tyhjillään eikä kaupungilla ole sille käyttöä.  Åminnen kartanon päärakennus ja pihapiirissä oleva autotallirakennus säilyvät suojeltuina rakennuksina. Kaavamuutosalueeseen kuului myös Uraali-niminen kasarmirakennus lähiympäristöineen. Rakennus purettiin keväällä 2021. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uusien pientalojen rakentaminen sen tilalle.

Yhteyshenkilöt

Sonja Sahlsten

arkkitehti, asemakaavoitus040 639 3084Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi