Alberganesplanadi, puistonäkymä pohjoisesta etelän suuntaan

Alberganesplanadin kunnostus

PuistotLeppävaara

Urakassa rakennetaan Raide-Jokerin rakentamisen aiheuttamat muutokset puiston länsireunassa ja puistossa. Puisto rajautuu kolmelta suunnalta Alberganesplanadi -katuihin ja pohjoisessa Leppävaarankatuun.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Puistossa uusitaan istutusalueita, puistokäytäviä, kiveysalueita sekä puiston penkkejä ja roska-astioita. Puiston eteläpäähän kahvilan länsipuolelle rakennetaan pergola paasikivipenkkeineen. Pergola valaistaan ja pergolan tolppia kiipeilemään istutetaan kiinanlaikkuköynnöksiä. Pergolan ympärille asennetaan kiveys ja kahvilan edustalla olevaa kiveysaluetta suurennetaan. Pergolan ja kahvilarakennuksen pohjoispuolelle istutetaan perennoista oma istutusalueensa sekä kaksi, angervoista, nietospensaista ja havupensaista koostuvaa ryhmää. Puiston länsipuolella kulkevalla Alberganesplanadi-kadulla uusitaan neljä huonokuntoista lehmusta ja kaikkien puiden juuristoritilät ja rungonsuojat. Puiston huonokuntoisia kirsikkapuita ei uusita vielä tämän rakentamisen yhteydessä. Puistokäytävien kivituhkapinnoite uusitaan tarpeellisilta osin. Puiston puolen välin tienoille asennetaan kaksi kuntoiluvälinettä;  käsipyörä ja polkulaite.

Idänpuoleisen Alberganesplanadi-kadun poistuvan linja-autopysäkin paikalle rakennetaan muutama kadunvarsipaikoituspaikka. Valaistusta parannetaan.  Tämän vaiheen rakentaminen aloitetaan keväällä ja se päättyy viimeistään loppuvuodesta.

Lisätietoja pohjoisosan, kirsikkapuiden alueen seuraavasta vaiheesta löydät Suunnittelun sivulta, linkki:  Alberganesplanadi, puiston perusparannus

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta:

kevät/2022 – lokakuu/2022

Pääurakoitsija:

Peab Industri Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Markku Virtanen