Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen etenemisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opiskeluhuoltoryhmän henkilöstö toimii yhteistyössä ryhmänohjaajien, aineenopettajien ja huoltajien kanssa. Ryhmän jäsenet tukevat opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Opiskeluhuoltoryhmä osallistuu lukion toiminnan kehittämiseen, ja vastaa lukion kriisitoiminnasta kriisitoimintamallin mukaisesti.

Opiskeluhuollon henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@espoo.fi (poikkeukset nimen kohdalla)

Juha Kivioja, rehtori +358 43 8258416

Päivi Viitala, opinto-ohjaaja +358 50 4041704

Päivi Perenius, erityisopettaja +358 46 8772835 (paivi.perenius@opetus.espoo.fi) Paikalla ti ja ke

Aada Ahola, lukiopsykologi +358 40 6366303 (aada.ahola@luvn.fi) Paikalla ma ja ke ja parittomien viikkojen pe

Otso Vapaavuori, lukiokuraattori +358 50 3131127 (otso.vapaavuori@luvn.fi) Paikalla ma ja ke

Mirjam Lännerholm, terveydenhoitaja 043-8250539 (mirjam.lannerholm@luvn.fi) Paikalla ma, ti, ke, to. Avoaika 11-12, muina aikoina ajanvarauksella.

Kätlin Raudik, koululääkäri (yhteys terveydenhoitajan kautta)

 

Erityisopetus Espoonlahden lukiossa

Lukio-opintojen alussa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen lukiseulaan, jossa kartoitetaan kielelliset taidot (lukemisen nopeus, sujuvuus ja tarkkuus, luetun ymmärtämisen taidot ja oikeinkirjoitus). Seulan perusteella opiskelija voi sopia erityisopettajan kanssa ajan yksilölliseen lukemisen ja kirjoittamisen testiin. Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnon ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilö- tai ryhmämuotoista opiskelutaitojen opetusta tai/ja yksilöllisesti räätälöityä tukea erityisjärjestelyinä. Espoonlahden lukiossa järjestetään vuosittain erityisopettajan pitämä oppimisen tuen kurssi (opo3).

Jos lukihäiriö- tai muu oppimisvaikeusepäily ilmenee myöhemmin lukioaikana, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja varata aika, jossa kartoitetaan mahdollinen oppimisvaikeus ja tarvittava tuki.

Ylioppilastutkintolautakunta määrittää tuen ja erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksiin. Näistä löytyy tietoa osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet(ulkoinen linkki) Tarkempia menettelyohjeita voi kysyä erityisopettajalta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta ylioppilaskirjoituksiin on opiskelijalla ja huoltajalla.

Opiskelijan tehtävä on tiedottaa oppimisvaikeudestaan aineenopettajia. Suosittelemme, että opiskelija sopii jakson alussa jokaisen opettajan kanssa erityisjärjestelyistään kuten lisäajasta ja muista oppimista tukevista keinoista.

Espoonlahden lukion erityisopettajana toimii Päivi Perenius, p. +358 46 8772835, sposti paivi.perenius@opetus.espoo.fi.

Espoonlahti