Turvallisuussuunnittelu

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Espoon turvallisuusohjelma 2017-18

Espoon turvallisuusohjelmassa esitetään Espoossa tehtävän turvallisuusyhteistyön päätoimintalinjat ja keskeiset valtuustokauden tavoitteet, mittarit, keinot ja seuranta. Ohjelmassa kuvataan turvallisuuden nyky- ja tavoitetila ja haasteet sekä keskeiset turvallisuuden kehittämisen painopistealueet.

Tavoitteena on lisätä espoolaisten turvallisuuden tunnetta ja parantaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää.

Tilastojen valossa turvallisuus on yksi Espoon kilpailutekijöistä.

Espoon turvallisuusohjelma(ulkoinen linkki)

Turvallisuusohjelmaa päivitetään vuoden 2023 aikana.