Talous

Tietoa Espoon taloudesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta.

Kaupungin taloussuunnitteluprosessi muodostuu useista vaiheista:

1. Strategia- ja kehyspäätös

Valtuusto päättää strategiasta ja kehyksestä lokakuussa. Kehyksessä päätetään Espoon budjettimenojen katosta, ja se määrittelee linjan kaupungin rahankäytölle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Valtuuston kehyspäätös sisältää tulostavoitteet sekä taloussuunnitelman toimialakohtaiset euromääräiset kehykset. Kehyspäätöksen puitteissa valmistellaan taloussuunnitelman rahojen jako kaupungin yksiköille.

2. Taloussuunnitelmaehdotus

Kaupunginjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen, jonka taustalla ovat lautakuntien tekemät ehdotukset, käytettävissä olevat resurssit sekä voimassa olevat päätökset Espoo-strategiasta ja kehysarviosta. Kaupungin johtoryhmä viimeistelee ehdotuksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus julkistetaan marraskuussa.

3. Talousarviosta päättäminen

Kaupunginjohtajan ehdotuksen julkistamisen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee sitä ja pyytää siitä lausunnon valtuuston neuvottelutoimikunnalta. Lausunnon saatuaan kaupunginhallitus tekee siitä esityksen valtuustolle. Valtuusto päättää Espoo-strategiasta sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta joulukuussa.

4. Talousarvion toteutumisen seuranta

Talousarvion sitovuutta ja noudattamista koskevien ohjeiden yhteydessä päätetään myös talousarvion määrärahojen ja tulojen sekä strategian tavoitteiden seurannasta. Talousarvion toteutumisen seurannan tavoitteena on antaa päättäjille riittävä tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä, tulojen toteutumisesta sekä vuoden lopun ennusteesta.

5. Tilinpäätös

Espoon kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitilinpäätös. Kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.