Valtuustoaloite Vuornos Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi

27.1.2020 Valtuustoaloite Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi

Henttaa on jäämässä liikenteelliseen sumppuun muuttuvien tieliikennejärjestelyiden vuoksi. Espoon valtuusto hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 Suurpelto III-kaavan, jossa Vanha Lillhemtintie ja Maakirjantien pää muutetaan kevyen liikenteen väyläksi ja korvaava tieyhteys järjestetään pohjoisen Suurpellon kautta. Järjestely on siirtänyt alueen liikenteen kulkemaan Opinmäen koulun vierestä. Tämä on huono ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että sujuvuuden näkökulmasta. Jatkossa alueen asukasmäärä tulee kasvamaan merkittävästi ja vaikeuttamaan tilannetta entisestään.

Myös bussiyhteydet Helsingin keskustaan Henttaatta ovat heikentyneet merkittävästi viime vuosina metron liityntäliikenteen käynnistymisen myötä. Uuden tielinjauksen kautta Matinkylään kiertävällä bussilla 133 matka-aika Kamppiin muodostuu noin tunnin mittaiseksi ja vaihtoehtoinen linja 118B ei aja Henttaalle asti, vaan jää Suurpeltoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että
1) Suurpelto III kaava otetaan uudelleen käsittelyyn Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien osalta tai tehdään merkittäviä muita toimia Henttaan liikenneyhteyksien sujuvoittamiseksi
2) Kaupunki pyytää HSL:ää selvittämään olisiko bussilinjan 118B päätepysäkin siirtäminen Henttaan päätepysäkille mahdollista Helsingin keskustaan ja Tapiolaan menevien yhteyksien sujuvoittamiseksi

Espoossa 27.1.2020 Henrik Vuornos   

Mikko Laakso   
Jaana Jalonen
Markku Markkula   
Kai Mykkänen   
Markus Torkki
Marika Niemi    
Paula Viljakainen   
Jouni J. Särkijärvi
Ulla Palomäki   
Hanna Konttas   
Kristiina Mustakallio
Diana Råman   
Elina Wanne    
Johanna Lähde
Jan Holst    
Pirjo Kemppi-Virtanen  
Kaisa Alaviiri
Pia Kauma    
Kaarina Järvenpää   
Mia Laiho
Kimmo Oila    
Riikka Pakarinen   
Anders Portin
Nina af Hällström   
Sara Saramäki   
Fred Granlund
Antero Laukkanen   
Johanna Karimäki   
Simon Elo
Sirpa Hertell    
Liisa Kivekäs    
Leena Luhtanen
Martti Hellström   
Ali Abdirahman   
Nina Heinikoski
Aulikki Pentikäinen   
Ekim Özdemir   
Noora Koponen
Helka Hosia    
Rauli Virtanen   
Mika-Antti Kauste
Saara Hyrkkö