Valtuustoaloite Värmälä kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston perustamiseksi

7.6.2021 Valtuustoaloite kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston perustamiseksi

Espoossa ei ole luottamushenkilöiden toimielintä, jossa keskityttäisiin työnantajapoliittisten näkemyksien muodostamiseen. Nykyisen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöstöpoliittisista periaatteista, kuten muista sille kuuluvista asioista.

Kuntalain mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kyseisen tehtävän hoitamiseksi kunnanhallituksella voi olla jaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaa ja muita työnantajan tehtäviin kuuluvia asioita.

Henkilöstöjaosto vahvistaisi Espoon henkilöstöpolitiikan toteuttamista. Henkilöstöjaostossa vaikutettaisiin aktiivisesti ajankohtaisiin henkilöstöä koskeviin asioihin ja kehitettäisiin henkilöstöpoliittisia asioita. Henkilöstöjaoston tehtävä olisi myös merkittävien henkilöstöä koskevien ohjelmien ja periaatteiden linjaaminen. Lisäksi henkilöstöjaostolle kuuluisivat ne asiat, joihin liittyvää toimivaltaa ei ole erikseen siirretty voimassa olevassa hallintosäännössä kenellekään muulle. Pääsopijajärjestöjen nimeämälle henkilöstön edustajalle annettaisiin läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksiin.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että voimassa olevaa hallintosääntöä tarkistetaan siten, että Espooseen perustetaan kaupunginhallituksen alainen henkilöstöjaosto, jossa henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Espoossa 7.6.2021 Johanna Värmälä (sd.)

Aulikki Pentikäinen
Liisa Kivekäs
Habiba Ali
Juri Aaltonen
Markku Sistonen
Veera Ruoho
Rauli Virtanen