Valtuustoaloite Värmälä kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi

21.6.2021 Valtuustoaloite kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi

Järjestöt täydentävät kaupungin palveluja omalla toiminnallaan ja edistävät omalta osaltaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi järjestöjen toiminta edistää muun muassa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Espoon kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä tulee vahvistaa ja kehittää nykyisestä.

Kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä hyötyvät asukkaat, kaupunki ja järjestöt. Suunnitelmallisessa yhteistyössä edistetään asukkaiden tietoisuuttaa järjestöjen toiminnasta, lisätään järjestöjen näkyvyyttä ja parannetaan niiden toimintaedellytyksiä. Järjestöt tarvitsevat toiminnassaan muun muassa kaupungin tukea, mikä tulisi huomioida strategisessa suunnitelmassa.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii koko kaupungin laajuisen strategisen suunnitelman järjestöjen ja kaupungin yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Espoossa 21.6.2021 Johanna Värmälä (sd.)

Liisa Kivekäs

Päivi Raunu

Maria Guzenina

Markku Sistonen

Rauli Virtanen

Johanna Karimäki

Henna Partanen

Kaarina Järvenpää

Pinja Nieminen

Simon Elo

Juri Aaltonen

Aulikki Pentikäinen

Tiina Ahlfors