Valtuustoaloite Värmälä ja Kivekäs Esteetön Espoo -esteettömyysohjelman laatimiseksi

26.4.2021 Valtuustoaloite Esteetön Espoo -esteettömyysohjelman laatimiseksi

Espoossa on ollut esteettömyysohjelma vuoteen 2020 asti. Esteetön Espoo 2020 -esteettömyysohjelman loppuraportin laatinut seurantaryhmä esittää esteettömyystyön jatkamista ohjelmatoiminnan keinoin. Ryhmä myös toteaa, että ohjelman tulee olla kytköksissä hyvinvoinnin ja palvelutoiminnan kehittämiseen.

Esteettömyyteen liittyvien asioiden hallinta vaatii koordinointia, koska esteettömyys koskee eri toimialoja ja monia toimijoita. Lisäksi esille tulevien ongelmien ratkaiseminen ja kehittämiskohteet on huomioitava toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa.

Esteettömyyttä edistävä suunnitelmallinen työ tulee tehdä käyttäjälähtöisesti. Käyttäjäryhmien sekä järjestö- ja yritystoiminnan edustajien tulee olla mukana esteettömyysohjelmatyössä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uuden esteettömyysohjelman.

Espoossa 26.4.2021 Johanna Värmälä (sd.) ja Liisa Kivekäs (sd.)

Aulikki Pentikäinen

Martti Hellström

Maria Guzenina

Johanna Karimäki

Veera Ruoho

Markku Sistonen

Kaarina Järvenpää

Noora Koponen

Kari Uotila

Juri Aaltonen

Pinja Nieminen

Tiina Elo

Saara Hyrkkö

Rauli Virtanen

Inka Hopsu

Sirpa Hertell

Habiba Ali