Valtuustoaloite Sammallahti Oulun malli väylien talvikunnossapitoon

21.3.2022 valtuustoaloite Sammallahti Oulun malli väylien talvikunnossapitoon

Kuluneena talvena, kuten myös viime vuonna, Espoon väylien talvikunnossapito on ollut ala-arvoista. Kuntalaispalautetta on tullut ennätyksellinen määrä niin poliitikoille kuin virastoillekin, sillä liikenneväylien käyttö on ollut Espoossa paikoittain vaikeaa, jopa mahdotonta.

Heikko väylien kunto on estänyt kaikkia liikkumismuotoja aina kävelystä yksityisautoiluun, julkiseen liikenteeseen ja jopa hälytysajoihin. Tilanne on kestämätön niin liikenneturvallisuuden, potilasturvallisuuden kuin kuntalaisten arjen liikkumisenkin kannalta.

Oulussa väylien kunnossapito on saatu toimivaksi, kun talvikunnossapidon kilpailutuslähtökohdat, hankintametodit, valvonta, työntekijöiden sitouttaminen ja urakoitsijan sanktiointi uudistettiin. Oulun malli keskittyy kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon, mutta on soveltuvilta osin hyödynnettävissä myös muuallakin väylien ylläpidossa.

Oulun talvikunnossapidon malli on jo vuosien ajan testattu tapa parantaa kuntalaisten talviliikkumismahdollisuuksia liikkumismuodosta huolimatta ja on laatustandardia säätämällä varmasti tehtävissä kustannusneutraalisti myös Espoossa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki selvittää pikaisesti tavat hyödyntää Oulun mallia väylien talvikunnossapidon suhteen ja tekee tarvittavat muutokset katujen kunnossapidon parantamiseksi jo seuraavaksi talveksi.

Espoo 21.3.2022 Tere Sammallahti, valtuutettu, kokoomus

Vuornos Henrik
Kilpijoki Kerttu-Liisa
Ruoho Veera
Laakso Mikko
Laakso Ville
Aro Olli
Elo Simon
Vehmanen Emma-Stina
Laiho Mia
Ilkko-Ervasti Pauliina
Hietanen-Tanskanen Ira
Poutala Mika
Järvenpää Kaarina
Palomäki Ulla
Cederlöf Karin
Marttila Helena
Puntila Päivi
Gästrin Eva-Lena
Karimäki Johanna
Löyttyniemi Meri
Elo Tiina
Järvinen Hannu
Lahtinen Teemu
Knaapi Emilia
Markkula Markku
Nores Mia
Korhonen Henri
Kauste Mika
Hopsu Inka