Valtuustoaloite Pentikäinen täydennysrakentamisprosessin kehittäminen

26.4.2021 Valtuustoaloite täydennysrakentamisprosessin kehittäminen

Valtuustokysymykseen 26.4.2021 saadussa vastauksessa vanhojen lähiöiden tasapainoisesta täydennysrakentamisesta käy ilmi, että täydennysrakentamisessa luottamushenkilöiden rooli on ohut ja hajaantunut monelle taholle. Luottamushenkilöillä tulisi olla vahva ja selkeä kuva siitä, miten Espoo noudattaa sekä toteuttaa täydennysrakentamisen periaatteita.

Onnistuneen täydennysrakentamisen kokonaisuuden kannalta kaikissa toimielimissä tulisi olla selkeä näkemys rakentamisen tarpeista, uhista ja mahdollisuuksista.

Täydennysrakentamisen periaatteiden pitäisi olla yhdenmukaisia eri toimijoiden ja eri toimialojen kesken. Luottamushenkilöillä tulisi olla selkeämmin ohjaava rooli siinä, miten periaatteita sovelletaan ennakoivasti eri alueiden rakennuskantaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Tämä takaa sen, että täydennysrakentamisen lopputulos on tavoitellun kaltainen ja tukee yhdyskuntarakentamisen tavoitteita.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Espoon kaupunki selvittää, miten täydennysrakentamisen prosessia voidaan kehittää niin, että päättävät elimet kaikilla tasoilla tunnistavat ennakolta alueella olemassa olevan rakennuskannan ja sen yhdyskuntarakenteen sekä alueen kehittämistarpeet huomioiden alueen uhat ja mahdollisuudet.

Espoossa 26. huhtikuuta 2021 Aulikki Pentikäinen (sd.) ja Liisa Kivekäs (sd.)

Johanna Värmälä
Johanna Karimäki
Kari Uotila
Maria Guzenina
Juri Aaltonen
Pinja Nieminen
Markku Sistonen
Hannele Kerola
Habiba Ali
Martti Hellström
Abdirahman Mohamud Ali
Leena Luhtanen
Antero Laukkanen
Tiina Ahlfors
Jaana Wessman