Valtuustoaloite Partanen kerrostalorakentamisen laadun parantamiseksi

7.6.2021 Valtuustoaloite kerrostalorakentamisen laadun parantamiseksi

Espoo kasvaa vauhdilla. On tärkeää, että jokaiselle asukkaalle tarjotaan omaan elämäntilanteeseensa soveltuva, viihtyisä ja turvallinen koti. Monille espoolaisille oma koti löytyy kerrostaloista, joita viime vuosina onkin rakentunut runsaasti. Ei siis ole samantekevää, millaista ympäristöä ja millaisia asuntoja kerrostaloihin syntyy. Kerrostalorakentamisen tulee rikastuttaa kaupunkikuvaa, luoda viihtyisiä ympäristöjä ja tarjota nykyistä persoonallisempia vaihtoehtoja asumiseen.

Helsingissä on perustettu jo vuonna 2009 Kehittyvä kerrostalo -ohjelma, jonka tavoitteena on yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja löytää uusia yksilöllisiä asumisen ratkaisuja. Ohjelma tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuksia kokeilla uusia ratkaisuja ja saada niille kaupungilta sparrausta ja näkyvyyttä. Rakennusliikkeillä on halua kehittää asumisen konsepteja. Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kautta pilottiprojekteille on voitu tarjota tontteja laatukilpailujen kautta. Kiinnostava pilottiprojekti hyvin brändättynä uuden asuinalueen keskeisimmällä tontilla nostaa myös koko alueen arvostusta.

Helsingissä kerrostalorakentamisen kehittämiskohteita ovat olleet mm. “asukaslähtöisyys, asumista palvelevat tilat, asuntokohtaiset ulkotilat, asuntojen muunneltavuus ja yksilölliset asuntoratkaisut, energiatehokkuus, kattokerrokset, pihat, puurakentaminen, talotyypit, säilytys- ja varastotilat, toteutustavat ja rakenteelliset ratkaisut.” Uusiksi kehittämisen tarpeiksi Helsingissä on tunnistettu “hybriditalot, täydennysrakentamisen ratkaisut ja asuntojen tilasuunnittelun monipuolistaminen.”

Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan voi tutustua ohjelman nettisivuilla:
https://www.hel.fi/kanslia/kehittyva-kerrostalo-fi(ulkoinen linkki)

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:
Espoossa perustetaan kerrostalorakentamisen laadun parantamiseen tähtäävä ohjelma, jolla pyritään löytämään uusia monipuolisia kerrostaloasumisen vaihtoehtoja.

7.6.2021 Espoossa Henna Partanen

Tiina Elo
Risto Nevanlinna
Päivi Raunu
Mikki Kauste
Nina af Hällström
Rauli Virtanen
Johanna Karimäki
Saara Hyrkkö
Mari Anthoni
Helka Hosia
Diana Råman
Pinja Nieminen
Tiina Ahlfors
Ulla Palomäki
Aulikki Pentikäinen
Veera Ruoho
Juri Aaltonen
Noora Koponen
Maria Guzenina
Jaana Jalonen
Inka Hopsu