Valtuustoaloite Özdemir ja Elo kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelemiseksi yhteistyössä nuorten kanssa

18.5.2020 Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelemiseksi yhteistyössä nuorten kanssa

Vuoden 2017 kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli 58,9 prosenttia. Huolestuttavaa on, että lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä. Nuorten (18-24-vuotiaiden) keskuudessa äänestysaktiivisuus jäikin vain 35 prosenttiin. Nuollen osuus ennakkoäänistä oli niin ikään myös alhainen, vaikka yleisesti ennakkoon äänestäneiden osuus kaikista äänestäneistä onkin kasvanut useiden kuntavaalien aikana.

Alhainen äänestysaktiivisuus on osallisuuden ja demokratian kannalta ongelmallista. Matala äänestysaktiivisuus on uhka poliittisten päätösten legitiimiydelle ja edustavuudelle. Vaikka demokratian toteutuminen koostuu monista eri ulottuvuuksista, linkittyvät sen näkyvimmät muodot äänestämiseen ja vaaleihin osallistumiseen. Äänestysaktiivisuuden nousu onkin asetettu yhdeksi valtuuston hyväksymän poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -kehitysohjelman onnistumisen mittariksi.

Kunnissa päätetään lukuisista nuorten elämään keskeisesti vaikuttavista asioista. Kuinka julkinen liikenne toimii? Mihin rakennetaan vuokra-asuntoja? Minkälaisia liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjotaan? On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu, kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.

Nuorten osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien ja kuulemisen kysymykset ovat kuntien vastuulla jo lakisääteisestikin. Yksi konkreettinen keino nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on äänestämisen helpottaminen sijoittamalla äänestyspaikkoja nuorten kannalta keskeisiin paikkoihin. Tätä ovat esittäneet useat nuorisojärjestöt yhteisessä kannanotossaan.

Nuorten kannalta keskeisten paikkojen löytämiseksi esitykset äänestyspaikkojen sijainnista kannattaa valmistella nuoria kuullen esimerkiksi yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua nuoria kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja että nuorten kanssa pohditaan yhdessä myös muita tapoja nuorten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi.

Espoossa 18.5.2020 Ekim Özdemir (Vihr.) ja Tiina Elo (Vihr.)

Muut allekirjoittajat:
Mikki Kauste
Rauli Virtanen
Henna Partanen
Saara Hyrkkö
Habiba Ali
Johanna Karimäki
Pinja Nieminen
Noora Koponen
Mari Anthoni
Helka Hosia
Päivi Raunu
Veera Ruoho
Jaana Jalonen
Tiina Pursula
Anitra Ahtola
Liisa Kivekäs
Kari Uotila
Kaarina Järvenpää
Antero Laukkanen
Bo Lönnqvist
Laura Kiijärvi
Diana Råman
Aulikki Pentikäinen
Sirpa Hertell
Risto Nevanlinna
Tiina Ahlfors
Teemu Lahtinen