Valtuustoaloite Nores Sähköautojen latausverkoston riittävyydestä Espoossa

13.9.2021 Valtuustoaloite sähköautojen latausverkoston riittävyydestä Espoossa

Sähköautojen määrä kasvaa lähivuosina ja kasvun odotetaan jatkuvan koko 2020-luvun nopeana. On tärkeä varmistaa, että Espoossa on riittävästi latauspisteitä, jotta latausverkoston riittämättömyys ei ole esteenä sähköauton hankinnalle.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkilaisten päästöt syntyvät pääasiassa lämmityksestä ja liikkumisesta. Liikkumisen päästöjen vähentämisen toimenpiteitä ovat jalankulun, pyöräliikenteen, joukkoliikenteen ja uusien liikennepalveluiden osuuden kasvattaminen sekä fossiilisista käyttövoimista luopuminen.

Moni espoolainen tarvitsee jatkossakin autoa. Esimerkiksi lapsiperheelle auto helpottaa ruuhkavuosien pendelöinnissä kodin, päiväkodin, koulun, työpaikan, harrastusten ja kauppareissujen välillä. Espoossa on myös paljon alueita, joihin julkinen liikenne ei ulotu riittävästi. Yksityisautoilun rajoittamista ei siksi tule jatkossakaan nähdä tavoitteena, kun edistetään yksityisautoilun päästöjen vähentämistä. Sen sijaan tulee vauhdittaa henkilöautojen päästöjen vähentämistä.

Autojen keski-ikä on Suomessa kasvanut 12,5 vuoteen. Sanotaan, että tyypillinen romutukseen tuleva auto on 20 vuotta vanha. Hetkessä autokannan uudistuminen ja sähköistyminen ei siis tapahdu, vaikka sähköautojen hankinta onkin lähtenyt kiitettävään kasvuun ja Espoossa sähköautojen osuus autokannasta on muuta maata suurempi.

Alkuvaiheessa sähköauton hinta ja toisaalta akun kapasiteetti on ollut monelle hankinnan esteenä. Teknologian kehittyessä akut ovat entistä tehokkaampia ja tuotantomäärien kasvun myötä myös hinta laskee. On arvioitu, että vuonna 2025 mennessä sähköautojen hinnat saavuttavat polttomoottoriautojen hinnan. Suomessa asiaan vaikuttaa myös mahdollinen vero-ohjaus. Lisäksi jo nyt käyttö- ja huoltokustannukset huomioiden sähköauto voi jo nyt olla polttomoottoriautoa edullisempi, ajomäärästä riippuen, muutamassa vuodessa.

Espoossa on 270 sähköautojen julkista latauspistettä ja pikalatauspistettä. Sähköautojen määrän kasvaessa myös latauspisteiden tarve kasvaa. Latauspisteiden saatavuus ei saa muodostua esteeksi sähköauton hankinnalle. Siksi on tärkeä, että Espoon kaupungilla on latauspisteiden tarpeesta ajantasainen tilannekuva sekä näkymä tästä eteenpäin ainakin vuoteen 2030 saakka.

Pientaloissa sekä niissä rivitaloissa, joissa on oma autopaikka, latauspisteen asennus on yleensä helppo toimenpide. Esteeksi saattaa muodostua lähinnä vanha sähkönjärjestelmä, mutta tämä on kohtuullisen helppo korjata. Käytännössä toimenpiteitä hidastaa varsinkin vanhemman asuntokannan osalta kiireellisemmäksi katsotut korjaustoimenpiteet.

Kerrostaloissa sekä niissä rivitaloissa, joissa ei ole omia paikkoja vaaditaan yleensä taloyhtiön päätös latauspisteiden asentamisesta. Jos omaa autopaikkaa ei ole tai se ei ole nimetty, saatetaan myös tarvita muutoksia taloyhtiön autopaikkapolitiikkaan. Varsinkaan isommissa taloyhtiöissä ei kaikille ole osoittaa latauspistettä, minkä vuoksi on tärkeä, että latauspisteitä on riittävästi julkisesti saatavilla.

Espoossa on julkisia sähköautojen latauspisteitä ollut lähinnä kauppakeskuksissa ja liikuntapaikoilla. Tänä keväänä on asennettu ensimmäiset katualueiden latauspisteet Tapiolaan, Leppävaaraan ja Nuottaniemen venesatamaan. Uusille katualueiden latauspisteille on ollut paljon kysyntää ja tarpeen voi olettaa kasvavan lähivuosina huomattavasti. Espoon kaupunki on rakentanut latauspisteiden vaatimat sähköverkkoliitännät ja palveluntarjoaja huolehtii itse latauspisteen asentamisesta ja ylläpidosta. Kaupungin ei näin ollen tarvitse investoida latausinfraan. Esimerkiksi Espoon Asuntojen uusiin kohteisiin voitaisiin asentaa julkiset latauspisteet.

Espoo-tarina edellyttää kaupungilta edelläkävijyyttä, innovatiivisuutta ja aktiivista kumppanuustoimintaa. On tärkeä, että Espoon kaupungilla on riittävä tilannekuva, operointivalmius sekä herkkyys omassa toiminnassa ja myös kumppanuustoimintaan, jotta kaupungin alueella tarvittavia ja mahdollisia toimenpiteitä voidaan aina edellytysten ilmetessä toteuttaa. Näin voidaan edistää latauspisteiden määrän nopeaa kasvua ja varmistaa niiden riittävä määrä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki toteuttaa monipuolisia ja nopeita toimenpiteitä varmistaakseen latausverkoston riittävyyden Espoon kaikissa kaupunginosissa. Täten kaupunki nopeuttaa sähköautojen määrän kasvua. Tätä varten selvitetään, paljonko latauspisteitä tarvitaan eri kaupunginosissa jo lähivuosina ja eri skenaarioina suunnitelmallisesti vuoteen 2030 mennessä sekä tehdään toimenpidesuunnitelma kattaen eri kumppanuudet ja toimijaryhmät. Toimintasuunnitelman tulee sisältää myös vastuut kaupungin hallinnon ja toteutuksen sisällä. Espoon kaupunki ottaa tavoitteekseen lisätä sähköautojen latauspisteet topten-ohjekortteihin mukaan.

Espoossa 13.9.2021 Mia Nores (kok.)

Markkula Markku

Laakso Mikko

Vanhanen Joel

Katainen Mervi

Järvenpää Kaarina

Vehmanen Emma-Stina

Karimäki Johanna

Hopsu Inka

Alaviiri Kaisa

Laakso Ville

Laiho Mia

Lindholm Julia

Palomäki Ulla

Aro Olli

Ruoho Veera

Kemppi-Virtanen Pirjo

Nevanlinna Risto

Poutala Mika

Elo Simon

Laukkanen Antero

Löyttyniemi Meri

Elo Tiina

Cederlöf Karin

Seppälä Peppi

Keisteri-Sipilä Elli

Elolahti Auli

Wacklin Sami

Saramäki Sara

Hietanen-Tanskanen Ira

Mykkänen Kai

Limnéll Jarno

Kauste Mika