Valtuustoaloite Nevanlinna Kaupunkiviihtyvyyden lisääminen puita istuttamalla

30.8.2021 Valtuustoaloite: Kaupunkiviihtyvyyden lisääminen puita istuttamalla

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että Espoo asettaa kunnianhimoisen tavoitteen esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana istutettavien puiden määrästä, tarkoituksena vihreyden ja viihtyisyyden lisääminen asutuksen ja muun rakennetun ympäristön piirissä sekä mm. hiilensidonta. Helsingissä on äskettäin päätetty 100 000 puun istuttamisesta seuraavien 15 vuoden aikana, ja vastaavia tavoitteita on tiettävästi asetettu muissakin kaupungeissa.

Puiden merkitys kaupungin viihtyisyydelle on merkittävä. Puut antavat suojaa sateelta ja liialta auringolta, puissa leikitään ja niihin kiinnytään. Rakennustöiden yhteydessä kaadettavia puita surraan, varsinkin jos uusia ei istuteta tilalle. Espoossa voitaisiin istuttaa nykyistä enemmän puita katujen ja teiden varsille, päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten rakennusten pihoille, puistoihin ja kaupunkimetsien reunamille. Puiden istuttamisessa voidaan tehdä yhteistyötä yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoituksessa pitää olemassa olevien puiden säästämisen lisäksi huomioida mahdollisuus uusien puiden istuttamiseen. Katutila olisi mitoitettava niin, että tilaa jää myös puille. Katujen saneerauksen yhteydessä olisi tarpeen aina arvioida mahdollisuudet puiden – yksittäisten puiden tai puurivien – istuttamiseen.

Puista on viihtyisyyden parantamisen lisäksi muitakin hyötyjä. Ne ehkäisevät lämpösaarekeilmiötä, tasaavat lämpötilaeroja ja voivat vahvistaa muuta viherverkostoa ja monimuotoisuutta yhdistämällä puistoja ja metsäalueita. Puut helpottavat hulevesien luonnonmukaista käsittelyä ja siten auttavat esimerkiksi kaupunkitulvien ehkäisemisessä. Hiiltä sitovat puut auttavat Espoota saavuttamaan tavoitteen hiilineutraaliudesta 2030 mennessä.

Luonto, vehreys ja metsät sekä viihtyisä ja kaunis asuinpaikka ovat eniten mainintoja keränneiden asioiden joukossa Mun Espoo -kyselyssä, johon saatiin yli 14 000 vastausta. Istuttamalla puita erityisesti rakennettuun ympäristöön voimme vahvistaa näitä espoolaisten tärkeinä pitämiä asioita. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että Espoo asettaa kunnianhimoisen tavoitteen esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana istutettavien puiden määrästä, tarkoituksena vihreyden ja viihtyisyyden lisääminen asutuksen ja muun rakennetun ympäristön piirissä sekä mm. hiilensidonta.

Espoo 30.8.2021

Risto Nevanlinna

Elo Tiina

Seppälä Peppi

Kivekäs Liisa

Partanen Henna

Kajava Henna

Ahlfors Tiina

Marttila Helena

Guzenina Maria

Ruoho Veera

Saramäki Sara

Laakso Mikko

Pentikäinen Aulikki

Laakso Ville

Karimäki Johanna

Korhonen Henri

Stenvall Nora

Keisteri-Sipilä Elli

Kauste Mika

Hyrkkö Saara

Nieminen Pinja

Elolahti Auli

Valle Jaana

Koponen Noora

Uotila Kari

Hopsu Inka

Sistonen Markku

Löyttyniemi Meri

Cederlöf Karin

Arstila Leila

Kilpijoki Kerttu-Liisa

af Hällström Nina

Lahtinen Teemu