Valtuustoaloite Nevanlinna ja Hopsu kansallisesta kaupunkipuistosta Espooseen

15.2.2021 Valtuustoaloite kansallisesta kaupunkipuistosta Espooseen

Kansallinen kaupunkipuisto on kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Suomessa on 10 kansallista kaupunkipuistoa, mm. Turussa, Hangossa ja Porvoossa. Tampere on äskettäin jättänyt ympäristöministeriölle hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.

Espoon kansallinen kaupunkipuisto voisi muodostua yhtenäisestä verkostosta, jossa viheryhteydet, ulkoilureitit ja kulttuurimaisemat ulottuvat Espoon saaristosta, Rantaraitin ympäristöstä ja Espoonlahden pohjukasta Espoonjoen vesistöä pitkin Lippajärvelle ja Pitkäjärvelle, Bodomille ja Matalajärvelle sekä edelleen Nuuksion kansallispuistoon.

Espoon kansallisessa kaupunkipuistossa monipuoliset kulttuuri- ja historialliset arvot yhdistyisivät luontoarvoihin: luonnonsuojelualueita olisi mm. Espoonlahden Fiskarsinmäellä, Glimsinjoen varressa sekä Matalajärven Natura-alueella, joka on myös osa Nuuksion kansallispuistoa. Puiston ytimenä toimisi Espoon keskuksen ympäristö kulttuurimaisemineen. Mahdollinen Kirkkojärven palauttaminen vahvistaisi toteutuessaan puistoa entisestään. Puisto suunniteltaisiin pääasiassa kaupungin ja valtion omistamille maille.

Lakimääritelmän mukaan kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa "kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi". Espoon kansallinen kaupunkipuisto pystyisi täyttämään nämä edellytykset ja muut kansallisen kaupunkipuiston kriteerit kirkkaasti.

Puiston erityispiirteitä olisivat tunnusomainen maisemarakenne sekä historialliset elementit yhdistyneinä monimuotoisiin ja laajoihin luontoalueisiin sekä monipuolisiin, helposti saavutettaviin virkistyspalveluihin. Kansallinen kaupunkipuisto vahvistaisi Espoo-tarinaa ja puistosta hyötyisivät sekä asukkaat, oppilaitokset, kulttuuritoimijat, matkailu että muu elinkeinoelämä.

Espoon kansallinen kaupunkipuisto kirkastaisi Espoon asemaa pitkän historian omaavana luonto- ja kulttuurikaupunkina. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo käynnistää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tarvittavan selvityksen.

Espoossa 15.2.2021 Risto Nevanlinna, Inka Hopsu

Ozdemir, Ekim
Elo, Tiina
Anthoni, Mari
Hyrkkö, Saara
Partanen, Henna
Pursula, Tiina
Hosia, Helka
Kähärä, Juhani
Raunu, Päivi
Uotila, Kari
Pentikäinen, Aulikki
Virtanen, Rauli
Kauste, Mikki
Koponen, Noora
Karimäki, Johanna
Nieminen, Pinja
Granberg, Fred
Saramäki, Sara
Aaltonen, Juri
Ahlfors, Tiina
Kivekäs, Liisa
Ali, Habiba