Valtuustoaloite Mustakallio Nuottaniemi II asemakaavan ajantasaistaminen

24.2.2020 valtuustoaloite Nuottaniemi II asemakaavan ajantasaistaminen

Nuottaniemi II asemakaava vuodelta 1989 tulisi rantaraitin osalta ajantasaistaa vastaamaan nykyistä vakiintunutta linjausta. Rantaraitin vuoden 1998 toteuttaa asemakaavan tarkoituksen toimivasti.

Perustelut:
1. Linjaus on nykyisellään toimiva ja toteuttaa asemakaavassa sille asetetun tarkoituksen ulkoiluun ja virkistykseen. Siirtämiselle rannan tuntumaan ei löydy lain edellyttämää yleistä ja välttämätöntä tarvetta.
2. Linjauksen siirtämiselle ei ole yleiskaavan sitovuutta, eikä myöskään käytännöllisiä eikä taloudellisia perusteita. Rantaraitin siirtämisen kustannukset verrattuna siirtämisen hyötyyn olisivat suhteettoman suuret, eivätkä vastaisi tarkoitustaan.
3. Kaupunki toteutti 1998 pakkolunastusmenettelyllä rantaraitin linjauksen nousulla Nuottakallion tielle. Tässä yhteydessä tapahtui selkeästi valinta rannan tuntumassa kulkevan raitin ja Nuottakallion tien puolella kulkevan raitin välillä. Vastaavanlaisia linjauksia on toteutunut useita Westendissä.
4. Rantaraitin nykyinen linjaus Nuottaniemessä on toiminut jo lähes yhden sukupolven ajan eli 22 vuotta ja koko sen ajan toteuttanut hyvin asemakaavan tarkoituksen. Tilanne on siten vakiintunut pysyväluonteiseksi.
5. Nuottaniemen maanomistajat ovat vuonna 1998 omaisuuden luovutuksena osallistuneet rantaraitin ja yleisen edun toteutumiseen nykyisen linjauksen muodossa. Uuteen linjaukseen ja sitä vaativiin lisäluovutuksiin ei ole yleistä ja välttämätöntä tarvetta.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin Nuottaniemi II asemakaavan ajantasaistamiseksi siten, että se vastaa nykyistä pysyväluonteiseksi muodostunutta linjausta. Kaupunki on toiminut aktiivisesti rantaraitin toteuttamiseksi. Pakkolunastukset on Nuottaniemessä suoritettu 1998, raittiosuus rakennettu ja se on ollut toimiva jo 22 vuoden ajan. Voidaan todeta, että raitti on Nuottaniemessä valmis. Vakiintunut tilanne olisi merkittävä kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin niin, että niistä ilmenee vallitseva tilanne.

Espoossa 24.2.2020 Kristiina Mustakallio  

Henrik Vuornos  
Hanna Konttas
Pirjo Kemppi-Virtanen
Jaana Jalonen  
Markku Markkula
Ulla Palomäki
Kirsi Åkerlund  
Anna Rukko
Diana Råman  
Mika Helenius  
Kari Tolvanen
Anitra Ahtola   
Elina Wanne   
Elias Erämaja
Kimmo Oila   
Mia Laiho   
Henna Kajava
Antero Laukkanen  
Kaarina Järvenpää