Valtuustoaloite Löyttyniemi Markkula Espoon uusi puurakentamisen edistämisohjelma

25.10.2021 Valtuustoaloite Espoon uusi puurakentamisen edistämisohjelma

Puu on suomalaisittain perinteinen rakennusmateriaali. Viimevuosina puunkäyttöä rakentamisessa on näkyvästi edistetty etenkin monissa muissa maissa. Kansallinen puurakentamisenohjelma 2016 - 2022 pyrkii etenkin monipuolistamaan ja kasvattamaan puunkäyttöä ja sen jalostusarvoa. Ohjelmantavoitteena on myös edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa.

Puurakentaminen kytkeytyy tiiviisti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Sillä voidaan alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta materiaalinvalmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen; puu sitoo hiiltä, joka säilyy rakenteissa hiilivarastona. Puurakentamisen edistäminen palvelee Espoon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja auttaa synnyttämään nykyistä kestävämpää ja viihtyisämpää kaupunkirakennetta.

Espoon edellinen puurakentamisen edistämisohjelma päättyi vuonna 2020. Sen tavoitteena oli "mahdollistaa tilaajille ja käyttäjille tarkoituksenmukaisia, kilpailukykyisiä sekä käyttö- ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia rakennuksia". Puurakentamisen edistäminen on ollut mm. poikkihallinnollisen KestäväEspoo-kehitysohjelman yhtenä toimenpiteenä ja on pohjautunut Espoo-tarinaan.

Puun käyttöä voidaan merkittävästi lisätä käyttämällä ns. hybridirakenteita, joissa puu on yksi päärakennusmateriaaleista. Kaupunki ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää puuta monipuolisesti rakennus- ja verhousmateriaalina täydennys- ja korjausrakentamisessa. Valtuustoryhmien neuvottelema Espoo-tarina sisältää tavoitteen ”edistämme puurakentamista”.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että

1) Espoo sitoutuu pitkäjänteiseen ja laajamittaiseen puurakentamisen edistämiseen kaupunkirakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa ja käynnistää ensi tilassa uudenpuurakentamisen edistämisohjelman vuosille 2022–2026.

2) Kaupunki edistää yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisöjen ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa puuhun pohjautuvien rakennusjärjestelmien ja -tuotteiden kehittämistä sekä niiden käyttöä.

3) Kaupunki edistää myös omissa hankkeissaan näkyvästi puurakentamista. Esimerkiksi vireillä oleva Espoolaistentalo on otollinen kohde puurakentamisen edistämisohjelman lippulaivaksi.

4) Kaupunki luo aktiivisesti puurakentamisen esimerkkialueita ohjaamalla puurakentamisen käyttöön uusilla pientaloalueilla. Valtuustoryhmien neuvottelemiin Espoo-tarinan tavoitteisiin kuuluu kohta: ”Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia pientaloalueita toteutetaan erityisesti POKE-alueella yhdessä kumppaneiden kanssa.

Luomme edellytykset pientalokylien ja kaupunkipientaloalueiden toteuttamiselle uudentyyppisinä yhteistyöhankkeina. Nämä toimivat myös kansainvälisinä esimerkkeinä. ”Puurakentaminen soveltuu erinomaisesti tämän tavoitteen toteuttamiseen.

5) Puurakentamisen edistämisohjelman tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan valtuustolle vähintään kerran vuodessa.

Espoossa 25.10.2021

Valtuutettu                                                                      Valtuutettu

Meri Löyttyniemi                                                             Markku Markkula

Kestävä Espoo -ohjelmaryhmän                                    Kestävä Espoo -ohjelmaryhmän puheenjohtaja (vihreät)                                              varapuheenjohtaja (kokoomus)

Nevanlinna Risto

Kajava Henna

Kivekäs Liisa

Pentikäinen Aulikki

Portin Anders

Nieminen Pinja

Järvinen Hannu

Elo Tiina

Kilpijoki Kerttu-Liisa

Pakarinen Riikka

Sistonen Markku Antero

Lindholm Julia

Vanhanen Joel

Vehmanen Emma-Stina

Nores Mia

Fagerström Noora

Laakso Ville

Karimäki Johanna

Hopsu Inka

Juuti Sini

Kurri Vanessa

Aro Olli

Koponen Noora

Kling Eero

Seppälä Peppi

Ruoho Veera

Mykkänen Kai

Kauste Mika

Palomäki Ulla

Gästrin Eva-Lena

Keronen Jiri

Puntila Päivi

Ilkko-Ervasti Pauliina

Laukkanen Antero

Järvenpää Kaarina

Poutala Mika

Aaltonen Juri

Keisteri-Sipilä Elli