Valtuustoaloite Laakso V ystävyyskaupunkisuhteiden solmimisesta Harkovan kanssa

28.2.2022 valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteiden solmimisesta Harkovan kanssa

Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteiden solmimisesta Harkovan kanssa Ukraina puolustaa Eurooppaa ja eurooppalaisia arvoja Venäjän 24.2.2022 aloittamaa oikeuttamatonta hyökkäystä vastaan. Invaasion ensimmäisten päivien aikana Harkovan kaupunki on ollut taistelujen polttopisteessä. Muun muassa Harkovan esikaupunkialueiden siviilikohteet ovat joutuneet venäläisten pommitusten kohteeksi. Espoon kaupunginvaltuuston kokoontuessa 28.2.2022 on viimeisin tieto Harkovasta se, että Ukrainan joukot ovat saaneet kaupungin takaisin hallintaansa, mutta pommitukset jatkuvat.

On tärkeää, että Espoo tukee kamppailussa Ukrainaa mahdollisuuksiensa mukaan. Eräs soveltuva keino on ystävyyskaupunkisuhteiden solmiminen. Espoolla ja Harkovalla on paljon yhteistä: Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, sekä koulutuksen ja kulttuurin keskus.

Vaikka ystävyyskaupunkitoiminnan merkitys on Euroopan yhdentymisen myötä vähentynyt, ei tämä kuitenkaan koske kaikkia ystävyyskaupunkeja samalla tavalla. Siinä missä Unkarin Esztergomin ja Viron Nõmmen kanssa vuorovaikutus voi tapahtua eurooppalaisten instituutioiden ja verkostojen piirissä, on Ukraina vasta ottamassa askelia kohti laajempaa eurooppalaista yhteistyötä. Espoon ja Harkovan välinen ystävyyskaupunkitoiminta tukisi Ukrainaa matkallaan kohti pysyvää demokratiaa ja edistystä.

Me valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki luo ystävyyskaupunkisuhteet Harkovan kaupunkiin. Vaihtoehtoisesti kysymykseen voi tulla myös muu yhteistyön tapa. Hankkeen aikataulutuksessa on luonnollisesti syytä huomioida se, että Harkovan kaupungin viranomaisiin kohdistuu hyökkäyksen seurauksena merkittävä kuormitus.

Espoossa 28.2.2022 Ville Laakso, valtuutettu (Kok.)

Vehmanen Emma-Stina
Elo Simon
Lindholm Julia
Markkula Markku
Alaviiri Kaisa
Nevanlinna Risto
Kilpijoki Kerttu-Liisa
Löyttyniemi Meri
Vuornos Henrik
Cederlöf Karin
Katainen Mervi
Aro Olli
Laakso Mikko
Kauste Mika
Gästrin Eva-Lena
Järvinen Hannu
Lahtinen Teemu
Portin Anders
Laiho Mia
Hietanen-Tanskanen Ira
Kemppi-Virtanen Pirjo
Nores Mia
Elolahti Auli
Ruoho Veera
Vanhanen Joel
Karimäki Johanna
Elo Tiina
Laukkanen Antero
Poutala Mika
Korhonen Henri
Järvenpää Kaarina
Aaltonen Juri
Kajava Henna
Juuti Sini
Palomäki Ulla
Keronen Jiri
Hopsu Inka
Hyrkkö Saara
Puntila Päivi
Saramäki Sara