Valtuustoaloite Kivekäs etäpalveluiden laajentamisesta

15.11.2021 Valtuustoaloite etäpalveluiden laajentamisesta

Espoolla kuten monella muullakin kunnalla on suuria vaikeuksia saada rekrytoitua tarpeeksi työntekijöitä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä oppilashuoltoon. Esimerkiksi koulupsykologeja puuttuu 20 koulusta ja lastenpsykiatrian yksikkö ei ota lainkaan uusia asiakkaita rekrytointivaikeuksien vuoksi. Erityisesti pääkaupunkiseudulla kilpailu työvoimasta on kovaa ja on keksittävä uusia tapoja houkutella työntekijöitä ja vastata avuntarpeeseen.

Espoossa tulee toimia määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti, jotta tilanne saadaan korjattua ja lasten ja nuorten palvelut turvattua. Yhtenä keinona on digitaalisten palveluiden tarjonnan monipuolistaminen ja lisääminen sosiaali- ja oppilashuollossa.

Espoossa on hyviä kokemuksia etäkotihoidosta, joka on täydentänyt ikäihmisten palveluita jo vuodesta 2017. Etäpalveluiden kiistaton hyöty on kustannustehokkuus: etäasiakaskohtaamisia kertyy yhden vuoron aikana jopa 20–30, kun kotikäyntejä ehtii tehdä 7–8. Osalle asiakkaista etäpalvelu riittää ainoaksi palveluksi.

Espoon oppilashuolto ja lapsiperheiden palvelut ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa matalan kynnyksen tai perustason palveluita ei pystytä tarjoamaan tai jonotusajat ovat hyvin pitkiä. Riskinä on ongelmien pitkittyminen ja pahentuminen ja lapsen ja perheiden näkökulmasta jopa traumatisoiva kokemus ilman apua jäämisestä.

Etäpalvelu voisi mahdollistaa akuutin, ensivaiheen kontaktin riippumatta asiakkaan koulusta tai asuinpaikasta tai lyhytkestoisen, mutta säännöllisen kontaktin suureen määrään lapsia ja nuoria. Lyhytkin etätapaaminen ammattilaisen kanssa voisi tuoda apua ja helpotusta, vaikka kasvokkaista kontaktia edellyttävää palvelua joutuisikin odottamaan.

Tilanteessa, jossa työntekijöitä on liian vähän ja avuntarve koronakriisin vuoksi lisääntynyt, tulee etäpalveluiden kehittämistä vauhdittaa. Kiinnostavat, uuden ajan etäpalvelut voisivat olla myös yksi keino taklata viheliääksi muodostunutta rekrytointiongelmaa.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että

1. Espoossa otetaan etäpalvelut laajemmin käyttöön oppilashuollossa ja lasten ja nuorten palveluissa.
2. digitaalisista oppilas- ja sosiaalihuollon palveluista kehitetään innovatiivisia työnkuvia, joilla vahvistetaan Espoon mainetta digitalisaation edelläkävijäkaupunkina ja houkuttelevana työnantajana.
3. etäpalvelun laadukas toteuttaminen turvataan työskentelytiloilla, joissa huomioidaan työn luonne ja asiakkaiden oikeus yksityisyyteen.

Espoossa 15.11.2021 Liisa Kivekäs ja Helena Marttila

Värmälä Johanna

Guzenina Maria

Sistonen Markku Antero

Ali Abdirahman

Jama Mohamed Ali

Aaltonen Juri

Uotila Kari

Pentikäinen Aulikki

Hellström Martti

Keronen Jiri

Nieminen Pinja

Markkula Markku

Akinyemi Aino

Gestrin Christina

Järvenpää Kaarina

Kajava Henna

Laiho Mia

Poutala Mika

Koponen Noora

Nevanlinna Risto

Portin Anders

Keisteri-Sipilä Elli

Karimäki Johanna

Laukkanen Antero

Palomäki Ulla

Elolahti Auli

Järvinen Hannu

Hopsu Inka

Löyttyniemi Meri