Valtuustoaloite Kauste ja Hopsu Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön

25.1.2021 Valtuustoaloite Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön

Henttaan Kylätalolle suunnitellaan käyttötarkoituksen muutosta, jotta se voitaisiin myydä. Talo on suojelukohde. Museovirasto asettaa siis omat reunaehtonsa sekä muutostöille että talon käytölle. Nämä reunaehdot huomioiden, on jokseenkin selvää, että kylätalosta saatavat myyntitulot eivät tulisi olemaan merkittäviä.

Suurpellon alue kehittyy ja rakentuu tällä hetkellä voimakkaasti. Alueen asukasmäärä tulee lähivuosin kasvamaan entisestään ja tieinfraakin kehitetään jatkuvasti toimivammaksi. Alueella on iso koulurakennus ja ulkokenttiä. Mutta yksi merkittävä puute Suurpellon alueella on, ja se on sellaisten toimivien julkisten harrastustilojen puute, joita alueen asukkaat voisivat hyödyntää esim. kokoontumisiin.

Myyntiä parempi vaihtoehto olisikin kunnostaa talo alueen toimijoiden ja asukkaiden vuokrakäyttöön. Näin Henttaan ja Suurpellon alueet saisivat alueiden asukkaita ja toimijoita yhdistävän toimivan tilan, joka samalla muistuttaisi alueen historiasta, toimien parhaassa mahdollisessa tapauksessa myös alueen identiteettiä kehittävänä paikkana.

Etenkin alueen nuorisolta ja partiolaisilta puuttuu tällä hetkellä kokoontumisille ja partiolaistoiminnalle sopivat tilat. Suurpellossa toimii varsin iso partiolaisten lippukunta, Olarin Eräkotkat-Wild Eagles ry. Lippukunta kerää laajasti alueen lapsia ja nuoria yhteen ja tekee työtä myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kanssa. Partiotoiminnalle ominaista on toimia alueellisesti ja sellaisissa paikallisissa tiloissa, jotka ovat toiminnalle tarkoituksenmukaiset. Suurpellossa ei tällä hetkellä tällaisia tarkoitusenmukaisia harrastetiloja ole, mutta Henttaan kylätalo voisi olla tällainen mahdollinen, tarkoituksenmukainen tila.

Kylätalo vaatii kunnostamista. Tätä kunnostamistyötä Suurpellon lippukunta, Olarin Eräkotkat-Wild Eagles ry, olisi sitoutunut yhdessä kaupungin kanssa tekemään. He olisivat myös valmiita osittain osallistumaan kunnostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lippukunnan taustavoimista löytyy entisöinti- ja saneeraustyön asiantuntijoita, jotka ovat tehneet vastaavia projekteja aiemmin.

Lisäksi Olarin Eräkotkat-Wild Eagles ry olisi halukas tulemaan talon päävuokralaiseksi, pitämään tiloja kunnossa sekä mahdollisesti myös organisoimaan talon tilojen tilanvuokrausta kaupungin puolesta muille alueen toimijoille ja asukkaille. Säännöllisillä vuokratuotoilla taloa voitaisiin pitää nykyistä paremmassa kunnossa ja aktiivisessa käytössä. Tällaista kokonaisuutta voi hyvillä mielin pitää monesta näkökulmasta win-win-tilanteena.

Olarin Eräkotkilla on kokemusta yhteistyöstä alueen eri toimijoiden kanssa. Eräkotkat ovat aiemmin tehneet järjestöyhteistyötä seuraavien Suurpellossa toimivien toimijoiden kanssa:
• Suurpeltoseura
• Suurpellon Martat
• Espoon Mielenterveysseura
• Mannerheimin lastensuojeluliiton Etelä-Espoon osasto
• Olarin seurakunta
• Lillhemtin omakotiyhdistys
• Espoon vapaakirkon partiolippukunta Versot

Yhteistyötä on tehty myös Opinmäen kampuksen ja siellä erityisesti Espoo International Schoolin Parent Associationin kanssa.

Espoossa ei ole liikaa paikallisia, kulttuurihistoriallisia kohteita. On tärkeää, että niistä harvoista kohteista pidetään hyvää huolta ja toimintaa pyritään niissä myös kehittämään.

Siksi, sekä edellä mainituista muista syistä johtuen valtuusto esittää, että Espoon kaupunki,

1. selvittää pikaisesti mahdollisuuden korjata ja vuokrata Henttaan Kylätalo, mahdollisesti osittaisella kunnostamisvelvoitteella, alueen partiolaisten sekä muiden alueen yhdistysten ja asukkaiden käyttöön,

2. valmistelisi Henttaan kylätalon kunnostussuunnitelman ja opastaisi sekä tukisi tulevaa vuokralaista mahdollisten kunnostusvelvoitteiden toteuttamisessa, ja että

3. kaupunki laatisi samalla yleiset periaatteet vanhojen ja huonokuntoisten tilojen antamisesta yhdistysten ja asukastoiminnan käyttöön yhteisöllisyyden ja paikallisen asukastoiminnan vahvistamiseksi.

Mikki Kauste Inka Hopsu

Sirpa Hertell
Tiina Elo
Rauli Virtanen
Mari Anthoni
Henna Partanen
Henrik Vuornos
Risto Nevanlinna
Johanna Karimäki
Liisa Kivekäs
Päivi Raunu
Ulla Palomäki
Juri Aaltonen
Saara Hyrkkö
Kaarina Järvenpää
Pinja Nieminen
Noora Koponen