Valtuustoaloite Kauma ja Konttas kouluteiden turvallisuuden edistämisestä

26.4.2021 Valtuustoaloite kouluteiden turvallisuuden edistämisestä

Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen läheisyydessä

Viimeisten 15 vuoden aikana onnettomuuksia risteysalueiden suojateillä, joissa liikennevalot ovat olleet toiminnassa, on tapahtunut Suomessa keskimäärin reilut 100 vuodessa. Noin puolet pyöräilijöiden kuolemantapauksista tapahtui yhteentörmäyksessä auton kanssa juuri risteysalueella. Tämä on erityisen valitettavaa, sillä suojateiden olisi nimensä mukaisesti toimittava turvallisena tienylityspaikkana. Sen sijaan tienylityksen salliva vihreä valo luo usein virheellisen turvallisuuden tunteen, että tien voi huoletta ylittää. 

Espoossa suojateillä loukkaantuu vuosittain noin 20 henkilöä, joista osalla vammat ovat vakavia. Kuolemantapauksia raportoidaan onneksi harvoin, mutta valitettavasti niitäkin on ollut. Jokainen onnettomuus, puhumattakaan vakavasta vammasta tai kuolemasta, on tragedia. Lisäksi on huomioitava, että ns. läheltä piti -tilanteita ei tilastoissa edes näy.

Valitettavan usein uhri on lapsi tai nuori, joka on matkalla kouluun tai koulusta kotiin. Mitä pienemmästä koululaisesta on kysymys, sitä kokemattomampi, mutta toisaalta luottavaisempi muihin liikenteessä oleviin, hän on liikkuessaan. Viimeisin tragedia Espoossa tapahtui huhtikuussa 2021 Lähderannassa. 

Myös kunnat ovat tienpitäjän roolissa vastuussa liikenneturvallisuudesta. Valtakunnallista ohjausta tulisikin kehittää, jotta turvallisuutta edistävät parhaat käytänteet tulisivat yhdenmukaisesti käyttöön alueellisesti. Tämän lisäksi vilkkaiden sekä koulujen lähistöllä olevien liikennevaloristeyksien ja muiden tienylityspaikkojen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näissä paikoissa vihreän valon ei ole välttämätöntä palaa samaan aikaan sekä autoilijalle että jalankulkijalle tai pyöräilijälle. Myös oranssilla vilkkuvia huomiovaloja, jotka varoittavat kuljettajaa suojatiellä olevasta henkilöstä, tulisi ottaa laajemmin käyttöön erityisesti vaarallisimmiksi koetuissa risteyksissä. Myös vaaranpaikasta selvästi ilmoittavien liikennemerkkejä kannattaisi lisätä. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy viipymättä toimiin kartoittaakseen erityisesti koulujen läheiset vaaralliset risteysalueet ja tieosuudet. Edelleen esitämme, että kartoituksen tuloksena havaittujen vaarallisten risteysalueiden ja tieosuuksien liikenneturvallisuutta ryhdytään Espoossa järjestelmällisesti parantamaan kaupungin ylläpitämillä teillä. 

Espoossa 26.4.2021 Pia Kauma kok, Hanna Konttas kok

Johanna Karimäki

Henrik Vuornos

Martti Hällström

Eva-Lena Gästrin

Hannele Kerola

Kaarina Järvenpää

Noora Koponen

Kari Uotila

Paula Viljakainen

Liisa Kivekäs

Helka Hosia

Kirsi Åkerlund

Mia Laiho

Ulla Palomäki

Jaana Jalonen

Pinja Nieminen

Kristiina Mustakallio

Anitra Ahtola

Fred Granberg

Aulikki Pentikäinen

Diana Råman

Maria Guzenina

Veera Ruoho

Inka Hopsu