Valtuustoaloite Kajava valosaasteen vähentämiseksi Espoossa

30.8.2021 Valtuustoaloite valosaasteen vähentämiseksi Espoossa biodiversiteetin suojelemiseksi

Saksassa on tehty suunnitelmia valaistuksen järkeistämiseksi, jotta valaistus aiheuttaisi nykyistä vähemmän haittaa hyönteisille ja biodiversiteetille. Saksassa on tehty alan johtavaa tutkimusta ja laadittu käytännön toimintaohjeita, joilla voidaan vähentää samalla energiankulutusta. Valosaaste köyhdyttää biodiversiteettiä ja sillä on haitallisia terveysvaikutuksia myös ihmiselle, mutta se on tutkijoiden mukaan kaikista ihmisen aiheuttamista ympäristöongelmista kaikkein helpoin poistaa. Keinovalaistus pimeän aikaan sekoittaa hyönteisten elämää ja häiritsee kokonaisia ekosyysteemejä. Vaikutus eliöstöön ulottuu suuntavaiston menettämisestä vuorokausirytmien rikkoutumiseen, lisääntymisen heikentymiseen ja eliöiden välisten voimasuhteiden epätasapainoon. Selkärankaisista lähes joka kolmas ja selkärangattomista 60 % on yöaktiivisia. Valosaaste lisääntyy edelleen nopeasti kiivaan rakentamisen myötä.

Valaistus pimeän aikaan yhdistetään turvallisuuteen. On kuitenkin syytä miettiä, millaisissa paikoissa valaistusta voidaan vähentää turvallisuudesta tinkimättä. Keinoina ovat valonlähteiden karsiminen, niiden himmentäminen sekä liiketunnistimien käytön lisääminen. Myös valon laadulla on merkitystä - valkoinen valo ei häiritse eliöiden ja ihmisten sisäistä kelloa, kuten sininen valo.

Voidaanko esimerkiksi ulkoilualueiden valot sammuttaa yöksi? Voidaanko ulkoilualueilla siirtyä kokonaan liiketunnistimien käyttöön valaistuksessa? Voidaanko liiketilojen valaistuksen tarvetta vähentää liiketunnistimien käytöllä, kun liiketiloissa ei ole toimintaa? Voidaanko toimistorakennusten valaistusta alkaa rajoittaa, jotta valonlähteitä vähennetään ja valaistusta himmennetään pimeän aikaan?

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii suunnitelmat valosaasteen vähentämiseksi kaupungissamme niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kohdalla, jotta valosaaste häiritsisi ekosysteemien toimintaa ja heikentäisi biodiversiteettiä nykyistä vähemmän. Suunnitelmaa laadittaessa perehdytään esimerkiksi valosaasteen tutkimuksen johtavan maan Saksan tutkimustuloksiin ja toimenpiteisiin.

Lisätietoa:

"Germany Plans to Curb Light Pollution to Save Insects": https://www.geographyrealm.com/germany-plans-to-curb-light-pollution-to-save-insects/(ulkoinen linkki)

"Against light pollution: Guidelines for outdoor lighting": https://www.igb-berlin.de/en/news/against-light-pollution-guidelines-outdoor-lighting(ulkoinen linkki)

"Tutkijat löysivät mullistavan keinon estää maapalloa uhkaavia hyönteisten joukkokuolemia: Sammuttakaa valot"

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006318171.html(ulkoinen linkki)

Yliopisto-lehti 07/2020: Virve Pohjansalo: "Vihreän pepun hehku"

"Tutkimus: Turhien yövalojen sammuttaminen säästäisi massoittain uhanalaisia hyönteisiä"

https://yle.fi/uutiset/3-11082320(ulkoinen linkki)

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii suunnitelmat valosaasteen vähentämiseksi kaupungissamme niin julkisten kuin yksityistenkin toimijoiden kohdalla, jotta valosaaste häiritsisi ekosysteemien toimintaa ja heikentäisi biodiversiteettiä nykyistä vähemmän.

Espoossa 30.8.2021

Henna Kajava

Ampuja Ari

Cederlöf Karin

Nevanlinna Risto

Marttila Helena

Järvinen Hannu

Kilpijoki Kerttu-Liisa

Keronen Jiri

Ruoho Veera

Saramäki Sara

Juvonen Arja

Laakso Ville

Valle Jaana

Lahtinen Teemu

Grönroos Simo

Elolahti Auli

Koponen Noora

Hopsu Inka

Löyttyniemi Meri

af Hällström Nina

Gestrin Christina

Hyrkkö Saara

Keisteri-Sipilä Elli

Elo Tiina