Valtuustoaloite Juvonen nuorten kesäseteleiden hyödyntämiseksi

8.6.2020 Valtuustoaloite nuorten kesäseteleiden hyödyntämiseksi

Espoon kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.5. - 30.9. välisenä aikana. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50, joko yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa tehtynä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Kesäseteli kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin. Kesätyöt vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja tarjoaa positiivista kuvaa työelämästä. Kesätyö tuo nuorelle myös sitä tärkeintä, omaa rahaa.

Covid -19 eli koronavirusepidemia, on iskenyt yhteiskuntaamme laaja-alaisesti ja jäätävästi. Yllättävä koronakriisi on aiheuttanut yrityksissä lomautuksia ja irtisanomisia. Tilanne on vaikuttanut myös espoolaisten kesätyömarkkinoiden heikentymiseen jopa pysähtymiseen. Kesätöitä ei ole ja jo sovittuja töitä on peruttu.

Nuorten kesäseteli on rajattu Espoossa siten, että sen voi käyttää vain yrityksessä. Tässä olisikin korjaamisen paikka. Käytön laajentamista jatkossa kotitalouksiin olisi syytä pohtia, sillä monilla kotitalouksilla olisi potentiaalia, kantokykyä ja tahtoa palkata nuoria kesätöihin. Kesätyötä löytyy kotitalouksien piha- ja puutarhatöistä, kodinhoitotöistä tai vaikkapa ikääntyneen henkilön avustavista tehtävistä.

Muun muassa Kajaanissa käytössä olevalla kesäsetelillä peruskoulusta päässeen nuoren työnantajana voi toimia myös kotitalous. Uudellamaalla Järvenpäässä käytössä olevaa kesätyöllistämistukea, voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää järvenpääläisen 15-18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen, jolloin palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

Tällä valtuustoaloitteella ehdotan, että Espoo ryhtyy toimenpiteisiin nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamiseksi myös kotitalouksissa ja että Espoossa kehitetään myös muita nuorten kesätöitä ja nuorten työllisyyttä lisääviä toimia.

Espoossa 8.6.2020 Arja Juvonen kaupunginvaltuutettu (ps) 

Kirsi Åkerlund
Hanna Konttas
Helka Hosia
Maria Guzenina
Mari Anthoni
Kaarina Järvenpää
Teemu Lahtinen
Kari Tolvanen
Mia Laiho
Päivi Raunu
Nina af Hälström
Kaisa Alaviin
Marika Niemi
Jaana Jalonen
Diana Råman
Anitra Ahtola
Paula Viljakainen
Inka Hopsu
Pirjo Kemppi-Virtanen
Noora Koponen