Valtuustoaloite Hyrkkö lasten kuulemisen kehittämisestä

26.4.2021 Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä

Jokaisella lapsella taustasta ja iästä riippumatta on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Aikuisten velvollisuus on huolehtia, että tämä lasten oikeuksien sopimukseen perustuva ja perustuslaissakin turvattu oikeus toteutuu.

Pienempien lasten kuulemista voidaan toteuttaa päiväkodeissa ja alakouluissa esimerkiksi niin, että lapset voivat vaikuttaa leikkeihin, tilan sisustukseen tai teemapäiviin. Mielipiteen ilmaisuun rohkaiseminen kannustaa lasta kertomaan ajatuksistaan ja lisää lapsen toimijuutta. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa löytyykin Espoossa runsaasti tähän liittyvää osaamista ja hyviä käytäntöjä. Kaikilla toimialoilla ja kaikissa yksiköissä käytännöt eivät ole yhtä vakiintuneita.

Eräs kuusivuotias espoolainen ihmetteli, miksi esimerkiksi lähileikkipuiston remontista ei järjestetä omaa kyselyä leikkipaikkaa käyttäville lapsille. Monesti lapset voisivat toki kommentoida suunnitelmia vanhempiensa avustuksella olemassaolevia kanavia pitkin, mutta lasten todellisen osallisuuden toteutumisen kannalta omat, ikätasoiset vaikuttamisen keinot ja kanavat olisivat välttämättömiä. Jotta osallisuuden toteutuminen ei olisi satunnaista, tarvitaan sitä tukevia rakenteita ja koulutusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että lasten kuulemiseen liittyviä käytäntöjä ja osaamista vahvistetaan eri toimialoilla siten, että myös lapset pääsevät vaikuttamaan, ja että tämä huomioidaan Espoon osallisuusmallia kehitettäessä.

Espoossa 26.4.2021 Saara Hyrkkö (vihr)

Johanna Värmälä
Aulikki Pentikäinen
Tiina Elo
Noora Koponen
Martti Hellström
Sirpa Hertell
Rauli Virtanen
Pinja Nieminen
Juhani Kähärä
Hanna Konttas
Kari Uotila
Inka Hopsu
Mari Anthoni
Anitra Ahtola
Johanna Karimäki
Habiba Ali
Mikki Kauste
Risto Nevanlinna
Helka Hosia
Veera Ruoho
Henna Partanen