Valtuustoaloite Hosia ja Nieminen peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttäminen ja maastonmuotojen säilyttäminen

7.6.2021 Valtuustoaloite peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttäminen ja maastonmuotojen säilyttäminen

Peruskallion toimitusaika on miljardeja vuosia. Uutta kalliota emme siis saa ja kertaalleen hävitettyä emme voi palauttaa ennalleen.

Espoo rakentaa päätä huimaavaa vauhtia uutta infrastuktuuria, rakennuskantaa ja liikenneväyliä. Aiemmin rakennukset ja tiestö rakennettiin mukailemaan maastonmuotoja, mutta nykypäivänä rakentamiseen liittyy usein kallioperän voimakasta muokkausta halutun mukaiseksi. Kynnys räjäyttää miljardeja vuosia vanhoja kallioita muutamia vuosikymmeniä kestäviä rakenteita ja käyttötarpeita varten on matala. Kun rakennuksesta aika jättää tai sille ei ole enää tarvetta, ei kalliota saada enää takaisin.

Polveileva maisema on luonnonmukainen ja viihtyisä ympäristö ihmiselle. Komeat kalliot kaupunkiympäristössä ovat asukkaille merkityksellisiä ja tärkeitä. Tasaiseksi räjäytetty maa on ankea. Maan eroosio on nykyajan vitsaus.

Ajattelemme ympäristöämme ja tulevia tarpeitamme kovin lyhyellä tähtäimellä. Katseemme tulisi muutaman vuosikymmenen sijaan olla vähintään muutamissa sadoissa vuosissa, jopa tuhansissa vuosissa. Yksi esimerkki on Espoon Kummelivuori. Upeaa kalliovuorta on nakerrettu rakentamisen tehokkuuden vuoksi joka puolelta niin paljon, että kallion käytettävyys virkistysalueena on heikentynyt. Kun aika vuorta ympäröivistä kerrostaloista jättää, ei vuorta saada enää entiselleen. Kallioiden tarpeettoman räjäyttämisen välttäminen tulisikin huomioida kaikessa rakentamisessa, niin kiinteistöjen kuin tiestön.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa kiinnitetään huomioita maastonmuotojen ja peruskallion säilyttämiseen, ja kallioiden tarpeetonta räjäyttämistä vältetään suunnittelemalla rakennuksia ja liikenneväyliä maastonmuotojen mukaisesti.

Espoossa 7.6.2021 Helka Hosia ja Pinja Nieminen

Seuraavat valtuutetut ovat allekirjoittaneet aloitteen sähköpostitse:
Mari Anthoni
Veera Ruoho
Risto Nevanlinna
Rauli Virtanen
Tiina Elo
Inka Hopsu
Henna Partanen
Päivi Raunu
Mikki Kauste
Juri Aaltonen
Johanna Karimäki
Saara Hyrkkö
Noora Koponen
Jaana Jalonen