Valtuustoaloite Hosia ja Nevanlinna asuntotuotannon monipuolistamiseksi

7.6.2021 Valtuustoaloite asuntotuotannon monipuolistamiseksi

Espoolainen asuntotarjonta on melko yksipuolista. Uudistuotantoa seuratessa vaikutelmaksi tulee, että pientalot suunnataan lapsiperheille ja kerrostaloasunnot yksiasuville ja pariskunnille.

Kaikki lapsiperheet eivät halua asua maan tasalla, hoitaa omaa nurmilänttiä ja hoitaa asiointejaan autolla. Monet perheet haluaisivat asua kerrostalossa lähellä palveluita ja liikkua palveluihin jalan ja pyörällä. Kuitenkin perheiden tarpeisiin sopivien isojen kerrostaloasuntojen tarjonta on vähäistä, ja monet uudet, isommat kerrostaloasunnot ovat luksusasuntoja, jotka ovat suunnattu edustamiseen, eivätkä sovi tavallisten lapsiperheiden tarpeisiin ja kukkarolle.

Yksinasuville ja pariskunnille ei juurikaan ole sopivaa pientalotarjontaa.

Tarvitsemme Espooseen monipuolisempaa asuntotarjontaa ja asuntokannan monipuolistamiseen tähtääviä asuntokokeiluja. Tarvitsemme minitaloja pienimuotoisesta pienasumisesta kiinnostuneille ja toisaalta kerrostalojen huokeampiin alakerroksiin useiden huoneiden perheasuntoja. Lisäksi tarvitsemme nk. townhouseja, joissa tonttitehokkuus on suurempi ja etäisyys palveluihin pienempi kuin perinteisissä omakotitaloissa. Tarvitsemme myös muuntojoustavia kivijalkatiloja, jotka voivat toimia asuntoina tai liike- tai työtiloina, koska kaikkea kaupallista toimintaa ei pidä keskittää vain kauppakeskuksiin. Usean sukupolven asumisratkaisuiksi sopivat asunnot, joissa iso ja pieni asunto voidaan haluttaessa joustavasti yhdistää ja erottaa toisistaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa kiinnitetään enemmän huomiota espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin ja -toiveisiin ja kehitetään asuntotarjontaa tekemällä asuntokannan monipuolistamiseen tähtääviä asuntokokeiluja.

Espoossa 7.6.2021 Helka Hosia ja Risto Nevanlinna

Seuraavat valtuutetut ovat allekirjoittaneet aloitteen sähköpostitse:
Mari Anthoni
Veera Ruoho
Rauli Virtanen
Tiina Elo
Inka Hopsu
Henna Partanen
Päivi Raunu
Mikki Kauste
Juri Aaltonen
Johanna Karimäki
Saara Hyrkkö
Noora Koponen
Diana Råman
Pinja Nieminen
Jaana Jalonen