Valtuustoaloite Holma kokeilusta, jossa talvella kevyenliikenteen väylille tehdään hiihtolatuja

7.6.2021 Valtuustoaloite kokeilusta, jossa talvella kevyenliikenteen väylille tehdään hiihtolatuja

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo edelläkävijäkaupunkina tekee kokeilun, jossa sopiville kevyenliikenteenväylille tehdään talvella hiihtolatu tai latupari. Tämä olisi omiaan edistämään erityisesti lasten ja nuorten lähi- ja hyötyliikkumista sekä ekologisesti kestävää, vuodenajat huomioivaa liikkumista ilman, että väyliä tarvitsisi hiekoittaa tai suolata.

Sopiva kohde tällaiselle kokeilulle voisi olla esimerkiksi Pohjois-Espoossa Lahnuksentien, Vanhan Lahnuksentien, Korpilammentien sekä Huhtamäentien kevyenliikenteen väylillä tai sitten jossain muualla.

Kokeilun jälkeen jatkossa latuparin toteuttaminen voisi onnistua aurauksen yhteydessä aurauskalustoon liitetyn latuhöylän avulla sen sijaan, että latuja tarvitsisi erikseen käydä tekemässä ajamassa. Ladun tekeminen ja ylläpito liitettäisiin aurausurakoitsijan sopimukseen.
Toivomme aloitteellemme nopeaa käsittelyä, jotta kokeilu voisi käynnistyä mahdollisimman pian.

Espoossa 7.6.
Jussi Holma