Valtuustoaloite Helenius Makeanveden pienvenesatamaselvitys

24.2.2020 valtuustoaloite Makeanveden pienvenesatamaselvitys

Me valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki selvittää, asukaslähtöisen Espoo tarinan mukaisesti Ja asukkaiden lähiliikuntaa tukeva Laaksolahden Pitkäjärven pienvenesataman perustamista. Espoolla on nyt 19 isoa merenrannassa olevaa satamaa eikä yhtään järvien rannoilla olevaa makean veden satamaa. Satamien sijoittuminen ei tue kaupungin tasapainoista kehitystä. Laaksolahden Pitkäjärven pienvenesatama olisi ensimmäinen makean veden satama Ja vesiurheilukeskus, jossa olisi sallittua vain kestävän kehityksen mukainen polttomoottoriton vesiurheilu kuten soutu, melonta, lautailu, leija, purjelautailu ja purjehtiminen. Venepaikkojen lisätarpeeksi Espoossa on arvioitu n. 3 venepaikkaa, jolloin venepaikkoja on yks! noin 34 asukasta kohti. Ison sisäjärven pienvenesatama mahdollistaisi lasten ja nuorten matalan kynnyksen vesiharrastusten aloittamisen ohjatusti joukkoliikenteen palveluverkon piirissä kestävänä lähipalveluna. Ilmastomuutoksen myötä Espooseen selvittää uusia talviurheilupaikkoja mm. vesiurheilu. Makean veden pienvenesataman laiturit mahdollistaisivat tulevaisuudessa triathlon ja avovesiuinti tapahtumat. Ympäristöselvityksessä tulee kartoittaa Pitkäjärven ympäristön vesistöjen kuormittajat veden laadun parantamiseksi merkittävästi mm. maatalouden ja valumavesi päästöjen vähentämiseksi.

Espoossa 24.2.20200 Mika Helenius  

Kristiina Mustakallio   
Mia Laiho
Kimmo Oila   
Elias Erämaja   
Pia Kauma
Pirjo Kemppi-Virtanen
Elina Wanne    
Diana Råman
Kaarina Järvenpää  
Fred Granberg   
Helka Hosia
Marjaana Siivola  
Pinja Nieminen   
Aulikki Pentikäinen
Juri Aaltonen   
Ali Abdirahman