Valtuustoaloite Helenius Kestävän talouden tilaohjelman käynnistys

27.1.2020 Valtuustoaloite Kestävän talouden tilaohjelman käynnistys

Me valtuutetut esitämme, että Espoossa käynnistetään aktiivisen kestävän talouden tilaohjelma Ja luopuu täysin betonirakennusten käyttämisestä vuoteen 2030 mennessä ja siirtyy täysin puupohjaisiin tilaratkaisuihin. Betoni ja teräsbetonirakentaminen ovat kansainvälisen tutkimusten mukaan maailman kaikkein suurin ilmastokuorman Ja -muutoksen aiheuttaja. Tutkimuksen mukaan, Jopa 30% kaikesta ilmastokuormasta syntyy rakentamiseen tarpeista muodostuvasta betonin ja teräksen käyttämisestä ja teollisesta tuotannosta. Espoon kestävän talouden ohjelman tulee olla kunnian himoinen ja edellä kävi myös kaupungin omissa tila- Ja rakennusvalinnoissa sekä luoda uusia hiilinieluihin perustuvia puurakentamisen alueita uusteollistamisen näkökulmasta globaalin edelläkävijä aseman.

Espoossa 27.1.2020 Mika Helenius  

Kristiina Mustakallio   
Kaarina Järvenpää
Antero Laukkanen  
Henna Kajava   
Sara Saramäki
Riikka Pakarinen  
Yrjö Rossi    
Kari Uotila
Jaana Wessman  
Ali Abdirahman   
Nina Heinikoski
Simon Elo   
Gustav Båsk