Valtuustoaloite Anthoni Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajan ohjeiden laatimisesta

17.5.2021 Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajan ohjeiden laatimisesta

Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille. Koira-aitausten (”koirapuistot”) lisäksi koirapalveluihin kuuluvat erilaiset koiran kanssa harrastamiseen liittyvät alueet ja toiminnat, sekä näiden ylläpito. mm. koirien koulutuskentät, uimapaikat, koirametsät, koirahiihtoreitit ja -hiihtovuorot sekä koirapolut ja yhteiskäyttöreitit.

Koirapalvelut ovat tärkeitä sekä koiran että omistajan sosiaaliselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Koirille koirapalvelut tarjoavat mahdollisuuksia lajitoverien kohtaamiseen, leikkimiseen, vapaaseen liikkumiseen sekä muuhun lajinomaiseen käyttäytymiseen. Koiran, kuten muidenkin eläinten, on tarpeellista toteuttaa lajilleen tyypillisiä käyttäytymismalleja. Oikeus tähän on mainittu eläinsuojelulaissa.

Tutkimusten mukaan koirat edistävät myös omistajiensa terveyttä. Hyvin toimivilla ja helposti saavutettavilla koirapalveluilla on positiivinen vaikutus koiranomistajien fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, liikkumiseen ja luonnossa palautumiseen. Koirapalveluissa myös koirien omistajat pääsevät tutustumaan eritaustaisiin ihmisiin ja useiden tutkimusten mukaan tämä luo yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista pääomaa.

Koirapalvelut tulee järjestää siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muille ihmisille ja ympäristölle. Samaan aikaan niiden tulee olla käyttäjilleen hyödyllisiä ja helposti saavutettavissa. Hyvin toimivat koirapalvelut luovat viihtyisyyttä ja turvallisuutta kaikille. Mitä enemmän koira saa toimia lajinomaisesti sitä tasapainoisempi ja tottelevaisempi se useimmiten on. Hyvin käyttäytyvä koira on myös muun ympäristön etu, ja vastakkainasettelu koirien, koiranomistajien ja muiden ihmisten tarpeiden välillä vähenee.

Suomen Kennelliiton arvion mukaan koirien määrä Espoossakin kasvaa jatkuvasti. Olisi kaikkien etu pyrkiä takaamaan tasapuoliset, laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille koiran omistajille sekä koirapalveluiden tasainen ja tarpeen mukainen sijoittuminen kaupungissa.

Yhtenäinen koirapalveluiden yleissuunnitelma tukisi muiden palveluiden ja viheralueiden suunnittelua ja kustannusten hallintaa sekä takaisi kuntalaisille tasapuoliset palvelut.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään mahdollisuus laatia koirapalveluohjelma ja päivittää koiria ja koirien omistajia koskevat palvelut sekä ohjeet kaupungin internet -sivuille. Koirapalveluohjelmasta löytyisi palveluiden kuvaukset sekä sijainti kartalla. Ohjelmaan sisältyisi myös yleistietoa koiran kanssa kaupungissa asumisesta ja liikkumisesta sekä koiraa koskeva lainsäädäntö ja kaupunkilaisen koiranomistajan käyttäytymisohjeet.

Koirapalveluohjelmaa tulee laatia ja päivittää asukkaita osallistaen.

Espoossa 17.5. 2021 Mari Anthoni (vihr.)

Johanna Karimäki
Bosse Lönnqvist 
Tiina Elo
Maria Guzenina
Rauli Virtanen
Risto Nevanlinna
Helka Hosia
Mikki Kauste
Henna Partanen
Saara Hyrkkö
Noora Koponen
Pinja Nieminen
Veera Ruoho
Ekim Özdemir
Inka Hopsu
Sirpa Hertell
Juri Aaltonen
Jyrki Kasvi