Valtuustoaloite Ahlfors maksuttomasta aamupalatarjoilusta haastavilla alueilla toimivissa peruskouluissa

15.2.2021 Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta haastavilla alueilla toimivissa peruskouluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

Espoossa olemme tunnistaneet vuosien 2019 - 2021 Toimenpideohjelmassa lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi monia seikkoja, joita yhdistyisivät aamupalatarjoilussa: "Kaikille tarjottavat ja toisiaan täydentävät perusturvajärjestelmät ovat tehokkain tapa lapsiköyhyydenvähentämiseen ja lasten tasa-arvon toteutumiseen... Köyhillä lapsilla oli lapsiin liittyvissä asioissa muita lapsia enemmän kokemuksia siitä, ettei heitä kuulla ja että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa koulussa, harrastuksissa ja lähiympäristössä."

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun sosioekonomisin perustein. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivänaloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhönhyvänlähtökohdan. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa, joiden alueilla esimerkiksi työttömyys, taloudelliset vaikeudet ja vieraskielisten oppilaiden määräkorostuvat. Koulujen valitsemiseen voitaisiin käyttää samaa kriteeristöä, johon positiivisen diskriminaation rahoitus - jonka on osoitettu hyödyttävän erityisesti maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja kantasuomalaisia poikia - perustuu. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.

15.2.2021 Tiina Ahlfors

Kari Uotila
li Habiba
Juri Aaltonen
Rauli Virtanen
Saara Hyrkkö
Risto Nevanlinna
Jaana Wessman
Mari Anthoni
Sara Saramäki
Mika Kauste