Valtuustoaloite Ahlfors Keran Hallien yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseksi

13.9.2021 Valtuustoaloite Keran Hallien yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseksi

Kerassa sijaitsevan entisen SOK:n logistiikkakeskuksen tiloissa toimii nykyään Keran Halleiksi nimetty väliaikaishanke. Yli 30 erilaista yritystä ja muuta toimijaa muodostaa alueelle vireän palvelukeskittymän ja mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen ja yritysideoiden kokeilemisen ja kehittämisen.

Keran Hallien toimijoissa on sekä isoa tuotantotilaa tarvitsevia ja liikuntapalveluita tarjoavia, että pienempiä toimistotiloja käyttäviä yrityksiä (mm. Padel House, Tired Uncle Brewing Co., iFarm ja Brändäämö). Lisäksi Espoon kaupunki ja Kera - Kollektiivi tekevät yhteistyötä lyhytaikaisten tapahtumien, kaupunkikulttuurin tai taiteen mahdollistamisessa ja edistämisessä.

Muutamassa vuodessa Keran Hallien tunnettavuus ja kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti: mm. kesäkaudella pidettyihin tapahtumiin tultiin jo eri puolilta pääkaupunkiseutua. Keran Halleista on kehittymässä todella innovatiivinen ja vireä ”pikkukaupunki”. Osa yrityksistä on alkujaan espoolaisia, mutta kaikki juurtuvat vielä useamman vuoden ajan kaupunkiimme. Samalla asukkaiden tietoisuus ja tottumus käyttää palveluita maantieteellisesti hyvin keskeisellä paikalla Espoossa lisääntyy koko ajan.

SOK:n väliaikaishanke jatkuu tämän hetken tietojen perusteella vuoden 2024 loppuun, joskin asemanpuoleinen osa hallialuetta purettaneen jo talvella 2022. Kera kaavoitetaan asuntovaltaiseksi alueeksi, jossa ideana on palveluiden saatavuus lähellä asukkaita. Alueen uusien mahdollisten tilojen rakentuminen kuitenkin kestää pitkään, ja koska lähialueet ovat myös asuntovaltaisia, monen Keran Halleilla toimivan yrityksen jatkosijoittuminen Espooseen on vaarassa. Pahimmillaan menettäisimme naapurikuntiin sekä työllisyyttä edistävät toimijat ja palvelut että verotulot. Espoolle kasvavien ja elinvoimaisten yritysten ja kaupunkikulttuuria edistävien toimijoiden yhteisön hajoaminen muutaman vuoden kuluttua on jo itsessään häviö, vaikka kaikki toimijat ovatkin muuttaessaan olleet tietoisia väliaikaisuudesta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämmekin, että Espoon kaupunki tekee SOK:n ja alueen toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä yritysten toiminnan jatkumiseksi Espoossa.

Espoo 13.9.2021

Tiina Ahlfors

Kivekäs Liisa

Saramäki Sara

Guzenina Maria

Kajava Henna

Pentikäinen Aulikki

Kauste Mika

Hopsu Inka

Nevanlinna Risto

Ruoho Veera

Sammallahti Tere

Sistonen Markku Antero

Aro Olli

Laakso Ville

Poutala Mika

Lahtinen Teemu

Laukkanen Antero

Löyttyniemi Meri

Aaltonen Juri

Lindholm Julia

Elolahti Auli

Marttila Helena

Uotila Kari

Karimäki Johanna

Elo Tiina

Kerola Hannele

Markkula Markku

Hyrkkö Saara

Järvenpää Kaarina

Keisteri-Sipilä Elli

Seppälä Peppi

Vehmanen Emma-Stina

Vanhanen Joel

Mykkänen Kai

Laakso Mikko