5 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sääntö

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sääntö hallintosäännön mukaan.

1 §  Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on varmistaa kaupungin peruspalveluinvestointien ja maanhankinnan rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Rahaston tuotot tulee käyttää taloussuunnitelmassa määriteltyjen investointien ja maanhankinnan rahoitukseen.

Rahaston pääoma säilytetään inflaatio huomioon ottaen vähintään alkuperäisen suuruisena.

2 § Rahaston kartuttaminen

Rahaston pääomaa kartutetaan rahaston varojen sijoittamisesta saaduilla tuotoilla kaupungin tuloksen sallimissa rajoissa.

3 § Rahaston hoitaminen

Rahaston hoidosta vastaa konsernihallinto.

Rahasto on erityiskatteinen ja se toimii erillisenä taseyksikkönä.

4 § Rahaston purkaminen

Valtuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä suunnitelman rahaston tuottojen käytöstä.

Rahastoa puretaan tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston rahaston varoilla katettavaksi päättämien investointien ja maanhankinnan toteutuneita menoja vastaavalla määrällä.