4. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Organisaatio ja johtaminen

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta johtaa pelastusjohtaja.

Kaupunginjohtaja määrää toimintaohjeella Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

2 § Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen tehtävät

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos-liikelaitoksen tehtävänä on vastata Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella lainsäädännössä pelastuslaitokselle säädetyistä tehtävistä sekä sopimusten mukaisesti ensihoitopalveluista ja pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelun tukemisesta.

3 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä, hankintasäännössä ja toimintaohjeissa lukuun ottamatta tämän pykälän 2 momenttia.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastusjohtaja

  1. tekee muut kuin merkittävät pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen hoitamista koskevat sopimukset muiden kuntien ja yhteistoimintaviranomaisten sekä sopimukset palokuntien ja yhdistysten kanssa,
  2. asettaa uhkasakon ja teettämisuhkan pelastuslain ja muiden säädösten perusteella pelastustoimen sopijakunnissa.