3. Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikön toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Organisaatio ja johtaminen

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Sisäisen tarkastuksen yksikköä johtaa tarkastusjohtaja.

Kaupunginjohtaja määrää toimintaohjeella sisäisen tarkastuksen yksikön tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

2 § Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa kaupungin sisäisen valvonnan ja toiminnan tuloksellisuuden tarkastuksesta ja arvioinnista ja siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

3 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä, hankintasäännössä ja toimintaohjeissa.