2 Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntö

Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntö hallintosäännön mukaan.

1 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on edistää elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja sitä kautta työllisyyttä Espoossa.

2 § Rahaston kartuttaminen

Rahaston pääomaa kartutetaan rahaston varojen sijoittamisesta saaduilla tuotoilla kaupungin tuloksen sallimissa rajoissa.

3 § Rahaston hoitaminen

Rahaston hoidosta vastaa konsernihallinto.

Rahasto on erityiskatteinen ja se toimii erillisenä taseyksikkönä.

4 § Rahaston käyttö ja purkaminen

Valtuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä suunnitelman rahaston käytöstä.

Rahaston varoja voidaan osoittaa elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin joko erimuotoisina sijoituksina tai lainanantona.

Hankkeiden tulee olla tuottavia ja taloudellisesti terveitä siten, että rahaston pääoma voidaan pitkällä aikavälillä turvata.

Sijoitukset ja lainananto tulee tehdä niin, että kilpailutilanne ei vääristy.

Rahaston vuosittaisesta tuotosta voidaan osoittaa varoja muihin elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja työllisyyttä tukeviin ja edistäviin kohteisiin.

Valtuusto voi purkaa rahastoa erikseen päättämillään määrillä.