1. Konsernihallinto

Konsernihallinnon toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Toiminta-ajatus

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä kaupunginjohtajan johdolla.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Konsernihallintoa johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja määrää toimintaohjeella konsernihallinnon tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

3 § Konsernihallinnon tehtävät

Konsernihallinto vastaa

 1. Espoo-tarinan valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta ja seurannasta,
 2. henkilöstövoimavaran ohjauksesta, työterveyshuollosta ja keskitetyistä henkilöstöhallinnon palveluista,
 3. talousohjauksesta ja keskitetyistä taloushallinnon palveluista,
 4. konserniohjauksesta,
 5. turvallisuudesta ja varautumisesta,
 6. tietoturvasta, tietosuojasta ja niiden ohjauksesta,
 7. kaupungin tietojohtamisen kehittämisestä, tiedonhallinnan ohjauksesta ja kokonaisarkkitehtuurista,
 8. kaupunkitasoisesta tilasto- ja tutkimustoiminnasta,
 9. asukas- ja asiakaslähtöisen kehittämisen edistämisestä ja ohjauksesta,
 10. kestävän kehityksen ja ilmastotyön edistämisestä ja ohjauksesta,
 11. asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä ja sen ohjauksesta,
 12. kaupunkitasoisesta maahanmuuttajien kotouttamisen sekä kansainvälisen yhteistyön edistämisestä ja sen ohjauksesta,
 13. kaupungin päätöksentekoprosessin ohjauksesta ja toimivuudesta sekä vaalien järjestämisestä,
 14. asiakirjahallinnosta,
 15. kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta ja oikeudellisten palvelujen ohjauksesta,
 16. sopimusten hallinnan ohjauksesta,
 17. kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä, viestinnästä ja sen ohjauksesta,
 18. käännöspalveluista,
 19. keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista,
 20. keskitetystä hankintatoimesta ja hankintojen ohjauksesta,
 21. keskitetyistä logistisista palveluista sekä autojen ja työkoneiden hallinnoinnista,
 22. ateriapalvelujen järjestämisestä ja
 23. kaupungin ICT-palvelujen järjestämisestä.

4 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä, hankintasäännössä ja toimintaohjeissa lukuun ottamatta tämän pykälän 2 - 4 momenttia.

Rahoitusjohtaja päättää valtuustoryhmien tuen myöntämisestä kuntalain 19 §:n ja talousarvion rajoissa.

Lakiasiainjohtaja päättää kaupungin oikeudellisia palveluja koskevien sitovien ohjeiden ja linjausten antamisesta, vapautuksen myöntämisestä kunnallis- ja kiinteistöverosta sekä verotuslainsäädännön mukaan kaupunginhallitukselle kuuluvista tehtävistä.

Asiakirjahallintopäällikkö johtaa kaupungin asiakirjahallintoa ja vastaa kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.