Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä kaupungin ja veteraanijärjestöjen välillä.

Veteraaniasiain neuvottelukunta avustaa veteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille ja muille toimijoille. Neuvottelukunnan tehtäväalueina ovat etenkin veteraanien terveydenhuolto, kuntoutus ja sosiaalihuolto sekä asuntoasiat ja muut kunnalliset palvelut. Lisäksi neuvottelukunta edistää tiedon kulkua kaupungin ja veteraanijärjestöjen välillä.  

Kaupungin hallitus asettaa neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Espoon perusturvajohtaja.  Neuvottelukunnassa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä.  Neuvottelukunnan jäsenistä neljä edustaa espoolaisia veteraanijärjestöjä ja kolme kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköitä.