Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ruotsinkielisten palvelujen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista ja antaa ehdotuksia tarpeisiin perustuvaan palvelumitoitukseen sekä tehdä aloitteita palvelujen parantamiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ruotsinkielisten palvelujen neuvottelukunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnassa on 7 jäsentä, joiden äidinkielen tulee olla ruotsi.

Lisätietoja:

Kia Leidenius, erityisasiantuntija
puh. 040 552 4748
kia.leidenius@espoo.fi